Jednotka pro bezdrátový přenos dat GWP-106ve

Přístupový bod GWP-106VE pracuje v pásmu 2,4 GHz, disponuje integrovanou 12dB anténou (horizontální a vertikální polarizace) a lze jej napájet po Ethernetu. Podporuje bezpečnostní systémy WEP, WPA, ESSID a filtr MAC adres, v zarušeném prostředí provádí automaticky snižování přístupové rychlosti.
Komentáře