Komentář: Budou informační systémy jednou myslet místo nás?

Jak by měl vypadat informační systém budoucnosti, co by měl nabídnout svému uživateli? To je otázka, nad níž se dnes musí zamýšlet každý tvůrce ERP, který chce do budoucna zůstat ve hře.Bude například ERP i nadále „pouze“ podávat informace, ať už jakkoli sofistikovanou formou, nebo bude možné, aby za nás sám rozhodoval? Již dnes některé systémy umějí poskytnout určitá doporučení. Kvalitní systém může třeba upozornit na kritická místa, na nebezpečné situace.

Někteří manažeři by zřejmě systém, který by sám rozhodoval, uvítali. Byl by nám však skutečně prospěšný? Opravdu by nám pomohlo, aby software myslel za nás, aby se za nás rozhodoval? Nespočívá kouzlo podnikání právě v tom, že rozhodnutí – na základě kvalitně zanalyzovaných a dobře, rychle podaných informací – činíme sami? Kdyby každý manažer pouze vykonával to, co mu poradí jeho software, budou pravděpodobně všechna rozhodnutí v dané věci a daném okamžiku podobná, bez ohledu na osobnost člověka, který za nimi stojí. Přitom princip podnikání, kdy se jedni doberou úspěchu a druzí ne, spočívá právě v tom, že nejsme stejní, každý myslíme jinak, jinak se rozhodujeme. Každý akceptujeme jinou míru rizika, každý jinak pracujeme s lidmi okolo sebe…

Nicméně ať bude systém rozhodovat nebo jen doporučovat či podávat výstupy k rozhodování, musí mít možnost pracovat s množstvím relevantních dat, nejen s těmi vlastními, ale i s daty z externích zdrojů. Je třeba se tedy primárně zaměřit na co nejdokonalejší sběr informací. Jejich ideálním zdrojem je dnes internet a není pochyb o tom, že tomu tak bude i v blízké budoucnosti. Problém spočívá pouze v tom, jak získat SPRÁVNÁ data. Jak položit dotaz a jak posléze ověřit správnost nalezených informací. A do jaké míry jsou již vyhledávače dokonalé? Na tyto otázky zatím není jednoznačná odpověď. Jedno je však jisté: ERP se bude čím dál více integrovat s dalšími softwary a inteligentní vyhledávače mezi ně budou bezpochyby patřit.

Tvůrci, snažící se o vyvinutí co nedokonalejšího ERP, postupně zapojují například webové služby nebo sociální sítě a další nástroje. Ostatně fenomén současnosti – sociální sítě, jmenovitě Facebook – jsou pro tvůrce ERP i významnou inspirací. Právě u nich totiž můžeme vidět skutečnou komplexnost. Facebook propojil několik dosud samostatně fungujících softwarů. Technicky vzato nepřinesl nic zásadně nového. Mail, chat, databanka obrázků a jedna inteligentní HTML stránka. Ale právě jejich propojením se otevřely mnohé nové možnosti a vznikl nový, komplexní softwarový produkt.

Komplexnost znamená pro uživatele pohodlí. Ovšem přináší i mnohá rizika. Je třeba se velmi intenzivně zamýšlet nad tím, kde je hranice práva na soukromí našich dat. Ať se podíváme na kteroukoli oblast našeho života, doslova jí pronikají informační technologie. Naskýtá se tak poslední otázka: Chceme žít v takto globalizovaném světě, chceme žít de facto v rámci jednoho velkého komplexního informačního systému?

Autor pracuje jako generální ředitel a předseda představenstva společnosti Asseco Solutions ČR.Komentáře