Komponenta pro komunikační vrstvu vOko-2007

Aplikační modul vOko-2007 je kombinací dynamické komunikační komponenty s vizualizační vrstvou založenou na vlastní definici vstupních XML formulářů. Při implementaci do softwaru umožňuje 3 způsoby práce: vytvoření finální zprávy k odeslání, vytvoření zjednodušené zprávy a jen otevření formuláře bez datové přípravy. Modul je navržen tak, že od softwaru přebírá pouze vlastní informační obsah přenášených zpráv, přičemž převod do finální struktury, doplnění komunikační obálky včetně digitálního podpisu, doplnění bezpečnostních prvků atd. již provádí sám. Produkt využívá standardní zabezpečení HTTPS formátu (HTTPS autentizace, certifikát…) v kombinaci s vlastním doplňujícím prvkem – přístupovými klíči s časovou nebo jednorázovou platností.Aplikační modul vOko-2007 je kombinací dynamické komunikační komponenty s vizualizační vrstvou založenou na vlastní definici vstupních XML formulářů. Při implementaci do softwaru umožňuje 3 způsoby práce: vytvoření finální zprávy k odeslání, vytvoření zjednodušené zprávy a jen otevření formuláře bez datové přípravy. Modul je navržen tak, že od softwaru přebírá pouze vlastní informační obsah přenášených zpráv, přičemž převod do finální struktury, doplnění komunikační obálky včetně digitálního podpisu, doplnění bezpečnostních prvků atd. již provádí sám. Produkt využívá standardní zabezpečení HTTPS formátu (HTTPS autentizace, certifikát…) v kombinaci s vlastním doplňujícím prvkem – přístupovými klíči s časovou nebo jednorázovou platností.

Kategorie: Komunikační produkty

Výrobce: PDS
www.pds.cz

Přihlašovatel: PDS, výrobce
www.pds.cz

Použití produktu: Produkt je komponentou umožňující rychlou implementaci komunikační vrstvy pro spojení s webovými službami na bázi XML do již existujícího softwaru.

Obrázek:
Zajímavé vlastnosti produktu:
  • rychlá implementace
  • možnost využití ve 3 režimech (viz výše)
  • vlastní vizualizační vrstva (zobrazení formuláře pro vyplnění) založená na definičním XML formuláři
  • doplňující bezpečnostní prvek – jednorázové přístupové kódy
  • možnost předvyplnění formuláře hodnotami z příslušného registru

Cena (bez DPH): komponenta byla zatím využita pouze v partnerských projektech, cena samostatně nestanovena


Komentáře