Konec Invexu, jak jsme ho znali

Na uplynulý ročník veletrhu Invex existuje řada názorů. Dva z těch, které se nám sešly v redakci, vám nyní přinášíme, jako dva různé pohledy na stejnou událost. Který z nich je vám bližší?Na uplynulý ročník veletrhu Invex existuje řada názorů. Dva z těch, které se nám sešly v redakci, vám nyní přinášíme, jako dva různé pohledy na stejnou událost. Který z nich je vám bližší?

Pondělí, 6. 10. 2008. První den 18. ročníku veletrhu Invex. Po celkovém dojmu z prvního dne, kdy se celý veletrh Invex vešel do jediného pavilonu a přitom se vůbec nemačkal, vyslovil šéf českého Novellu Aleš Kučera nápad uspořádat jakousi neformální derniéru. Technické záležitosti jako najít ten správný prostor a sehnat skvělou kapelu a dobré občerstvení pak už byly dílem několika hodin. A konečně to na chvíli vypadalo v invexovém Brně jako za „starých dobrých časů …“

I když to byl povedený večer, bylo v tom i trochu smutku a hodně nostalgie. Zvlášť pro nás, kdo do Brna jezdíme od roku 1990, kdy výstava výpočetní techniky probíhala ještě v rámci strojírenského veletrhu. Ale tak to chodí. Pokles témat, vystavujících i návštěvníků je tak drastický, že pokračovat v takové aktivitě zjevně nemá smysl. A podle všeho za to obchodníci z BVV vlastně ani nemůžou. Během posledních let se IT se stalo nativní součástí ostatních oborů a je logické, že se tedy i přesunulo do jiných oborových veletrhů.

Nyní čekáme na to, jaké další využití pro značku Invex pořadatelé vymyslí. Je totiž zřejmé, že žádná organizační změna typu prodloužení, zkrácení nebo přesunu mezi pavilóny nepomůže. Změnil se trh a Invex se tomu musí přizpůsobit.

V době prvních Invexů totiž český trh vypadal tak, že většina podniků a organizací si chtěla pořídit určitou technologii a proti nim stála řada ochotných dodavatelů. Mělo tedy smysl se v určitém okamžiku setkat, porovnat nabídky a dohodnout kontrakty.

Firmy naší doby si zpravidla počínají tak, že o svých problémech postupně přemýšlí, průběžně se seznamují s nabídkou na trhu prostřednictvím Internetu a na specializovaných akcích, a když problém získá na naléhavosti a v rozpočtu je dost peněz, tak si nějaké řešení koupí. Kontrakty se tedy uzavírají během celého roku, stejně je tomu i s budováním kontaktů a předváděním nových produktů. Vypadá to tedy, že není žádný okamžik, kdy by se měli sejít prodávající a kupují z celé země.

Jediné téma, které bude mít u nás v nejbližších letech opravdu dynamický vývoj je téma eGovernmentu. Včetně těch aktivit, na které potřebuje reagovat celá podniková sféra. Jsou tedy chvíle, kdy má smysl, aby se všichni sešli, debatovali o nadcházející změně, aby dodavatelé předvedli, co umí a jaké mají reference. Takovým zlomem bude v dohledné době třeba zavedení datových schránek nebo ověřený převod dokumentů do elektronické podoby. Ale to ukazuje k úplně jiné koncepci než k obecnému veletrhu informačních technologií.

Autorem komentáře je Pavel Nemrava, obchodní ředitel Software602 (na fotografii).Současně jsme dali příležitost i zástupcům BVV se vyjádřit k tomuto tématu a dostali jsme následující reakci:

Osmnáctý ročník Mezinárodního veletrhu informačních a komunikačních řešení pro rozvoj podnikání Invex dále prohloubil svou odbornost a oslovil přesně definovanou skupinu návštěvníků. Ubral na masovosti, ale přidal na kvalitě doprovodných konferencí a tematických projektů.

Za dobu své existence se toto setkání stalo nejen největší tuzemskou oborovou akcí, ale patřila mu i pozice největší přehlídky moderních technologií v středoevropském regionu a z pohledu návštěvnosti čtvrté oborové místo celosvětově.

Po celých osmnáct ročníků své existence byl největším indikátorem změn a trendů v oblasti ICT a tradičním setkání komunity. Dynamicky měnil strukturu a svou nabídku přizpůsoboval směřování odvětví, jež prošlo za uplynulých patnáct let doslova revolučním vývojem, od masivního boomu až k postupnému zániku řady společností a jejich vzájemné konsolidaci.

Reagoval na sbližování spotřební elektroniky a klasického hardware na straně jedné a většímu zaměření ICT společností na služby na straně druhé vytvořením samostatného veletrhu Digitex. Na narůstající zájem o oblast fotografování pak připojením fotografické výstavy Interkamera. Původní Invex se ještě více zaměřil na odborný doprovodný program pro registrované návštěvníky.

V letošním roce jsme se mohli poprvé setkat s dvoudenní akcí e-Vize pro státní správu a samosprávu v samostatném pavilonu a nechyběly ani tradiční konference k podnikovým informačních systémům ERP fórum a celá řada akcí k problematice bezpečností a dalším ICT oblastem. Naopak ubylo klasických výstavních expozic a dále se diverzifikovaly skupiny návštěvníků směřující na odborný Invex a na spotřebitelský Digitex a Interkameru.

Je zřejmé, že i pro další období musí koncepce Invexu i dalších veletrhů přesně odrážet situaci na trhu a v jednotlivých oborech a právě diskuse na toto téma se nyní odehrává v organizačním a realizačním týmu.

Autorkou reakce za BVV je Kristýna Imrichová, manažer PR a reklamy veletrhů Invex, Digitex a Interkamera


Komentáře