Konsolidační platforma pro elektronickou výměnu faktur a dalších dokumentů TIX – TietoEnator Information eXchange

TietoEnator poskytuje službu výměny elektronických faktur konsolidační formou (elektronický způsob odesílání a přijímání faktur, označovaný také jako EBPP, Electronic Bill Presentment and Payment), což přináší významné výhody například ve srovnání s tradičním EDI. Služba je založena na stupňovatelné, vysoce dostupné a bezpečné platformě, přičemž pro její užívání provádějí zákazníci zpravidla jen nevelké zásahy do své stávající infrastruktury. Partnerem TietoEnator a první bankou na českém trhu, která připravuje nabídnutí služby e-fakturace svým zákazníkům, bude Česká spořitelna.TietoEnator poskytuje službu výměny elektronických faktur konsolidační formou (elektronický způsob odesílání a přijímání faktur, označovaný také jako EBPP, Electronic Bill Presentment and Payment), což přináší významné výhody například ve srovnání s tradičním EDI. Služba je založena na stupňovatelné, vysoce dostupné a bezpečné platformě, přičemž pro její užívání provádějí zákazníci zpravidla jen nevelké zásahy do své stávající infrastruktury. Partnerem TietoEnator a první bankou na českém trhu, která připravuje nabídnutí služby e-fakturace svým zákazníkům, bude Česká spořitelna.

Kategorie: Podnikové systémy

Výrobce: TietoEnator
www.tietoenator.cz

Přihlašovatel: TietoEnator, výrobce, provozovatel
www.tietoenator.cz

Použití produktu: Produkt představuje soubor služeb pro příjemce faktur, jež umožňují podnikům propojit se se svými dodavateli a přijímat faktury elektronicky, služby pro odesílatele faktur, které podnikům dovolují odesílat faktury elektronicky jejich partnerům a koncovým zákazníkům za použití stejného komunikačního kanálu a službu e-fakturace pro banky. V retailové fakturaci banky směřují faktury přímo do aplikací internetového bankovnictví svých zákazníků, kde si je mohou uživatelé prohlížet, platit a uchovávat.

Obrázek:
Zajímavé vlastnosti produktu:
  • jediné rozhraní pro všechny obchodní partnery
  • přijímání a odesílání faktur ve vlastním datovém formátu
  • přijímání a odesílání faktur automaticky do/z ERP nebo účetních a workflow systémů nebo přes webový portál
  • možnost archivace, tisku, skenování a elektronického podepisování faktur
  • možnost elektronicky fakturovat milionům zákazníků využívajícím internetové bankovnictví


Komentáře