Krabicový účetní software pro neziskové organizace OKbase One 2.50

Účetní software OKbase One 2.50 splňuje požadavky nové legislativní úpravy, která nařizuje všem neziskovým organizacím od 1. 1. 2008 vést účetnictví (dříve nazývané podvojné). Produkt nabízí plnou uživatelskou konfiguraci (účetní rozvrh, předkontace, číselné řady), snadné zadávání účetních dokladů s využitím předkontací, bohaté tiskové sestavy, evidenci členské základny, členění finančních prostředků dle libovolných projektů (vhodné především pro dotace, granty, dary).
Komentáře