Meg Whitmanová: HP musí vystupovat jako jeden tým

Kromě představení svých produktových novinek na konferenci Discover 2011, která proběhla tento týden ve Vídni, odhalila i nová CEO společnosti HP svoji strategii, která má obnovit důvěru v její společnost.

Meg Whitmanová: HP musí vystupovat jako jeden tým


Whitmanová v rámci svojí prezentace přiznala, že si je vědoma zmatku, jenž změny plánů a vedení společnosti Hewlett-Packard v posledních měsících způsobily. Podle ní má její společnost zodpovědnost vůči firmám, které se pro řešení HP rozhodly a nyní je prvořadým úkolem ukázat, že tato firma je jedním týmem a že tak i funguje.

Tato myšlenka zní pěkně, nicméně u společnosti, složené z mnoha relativně soběstačných celků (divizí, do nichž jsou zaintegrovány i firmy získané akvizicí), nemusí být až tak snadno proveditelná. Whitmanová chce, aby její firma dodávala ty nejlepší produkty a služby, jaké HP může nabídnout a také aby měla nejlepší lidi na správném místě. S tím souvisí nejen investice do novinek (zmínila v této souvislosti například projekt Moonshot, který má za cíl nabídnout velmi úsporné servery sdílící zdroje), ale také investice do firmy samotné. Whitmanová sama zmínila, že jako šéfka eBay byla nucena nakupovat vhodná řešení na trhu a dokáže se tedy dobře vcítit do pozice zákazníků HP a do jejich potřeb.

Základem portfolia HP je podle Whitmanové infrastruktura, která tvoří 70 % obratu. Tento základ je rozšířen o software pro správu a optimalizaci, zaručující správné fungování této infrastruktury. Dalším krokem je pak přidávání hodnoty k základu prostřednictvím služeb a také nelze opomenout zákaznicky orientovaná řešení, která mají zajistit, že vše bude fungovat.

Řešením současné neuspokojivé situace řady firem, které používají dosud staré aplikace, které nejsou určeny pro webové / cloudové prostředí, rigidní infrastrukturu či se potýkají se záplavou hrozeb a velkými objemy informací nutnými nejen ukládat a zpracovat je podle Whitmanové transformace. HP chce proto nabídnout novou generaci aplikací, propojených s webem, což je klíčové nejen pro komerční firmy, ale i pro e-government aktivity. Dále pak má organizacím pomoci konvergovaná infrastruktura, hybridní doručování služeb, nasazení moderních bezpečnostních řešení ve firmě a také optimalizace informací.

Právě s poslední oblastí má výrazně pomoci novinka, kterou HP zařadilo do svého portfolia díky akvizici společnosti Autonomy. Jde o řešení IDOL 10, které má být schopné pracovat s nestrukturovanými daty, kterých je drtivá většina (85 % oproti 15 % strukturovaných dat uložených v databázích). To má zákazníkům usnadni vyhodnocování dostupných dat a umožnit jim kompetentněji rozhodovat o klíčových procesech.

Firmy by měly být díky řešení IDOL 10, která je schopno identifikovat význam dat podle kontextu, lépe vyhledávat, zpracovávat a vyhodnocovat informace, které bylo dosud velmi obtížné nebo nemožné analyzovat, a to včetně uživatelských neboli „lidských“ informací (obsažených ve videích, zvukových souborech, emailech, textových souborech, sociálních sítích a dalších zdrojích) a systémových informací (generovaných ze systémových „čidel“ a tagů).

Mezi další novinky z oblasti cloudových řešení, určené pro velké podniky, poskytovatele služeb a státní správu, patří řešení rozšiřující možnosti nasazení privátních, veřejných a hybridních cloudů.

Nové cloudové systémy HP nabízejí mimo jiné i možnost využívat cloudovou architekturu formou služeb a přináší integraci s technologiemi Alcatel-Lucent. Společnost HP připravila také inovovanou nabídku poradenství a školení věnovaných cloudu.Komentáře