Microsoft: Databázové systémy prošly významnou evolucí

Na aktuální trendy v oblasti databázových systémů jsme se v našem rozhovoru zeptali Michala Hrocha z Microsoftu.


Existují ještě nějaké oblasti lidské činnosti, ve kterých se databáze zatím příliš neuchytily a proč?
Zcela určitě existují a troufám si tvrdit, že do některých lidských činností by počítač, potažmo databáze nikdy zasahovat neměly. Nicméně rozšíření informačních technologií a obzvláště pak popularita strukturovaného zpracování dat zapříčinila, že databáze jsou dnes již opravdu všude kolem nás. Dokonce i tam, kde bychom je před několika lety vůbec nečekali, jako například v případě rozmístění zboží v supermarketu na základě podrobné analýzy chování zákazníků.
 
Vidíte konkurenci různých databázových systémů jako pozitivní jev, nebo tím dochází ke zbytečné fragmentaci?
Nemyslím si, že konkurence v oblasti databází je na škodu, už jen kvůli univerzálnosti použití databází. Navíc já sám mám dojem, a potvrzují to i různé studie analytických společností, že databázový trh se za poslední roky poměrně zkonsolidoval a začíná v něm dominovat ten, kdo nabídne něco navíc. Nejen databázi, ale také umělou inteligenci, bezpečnost, podporu, široký partnerský kanál apod.

Jakým způsobem mezi sebou mohou odlišné SQL systémy komunikovat?
Tato oblast je dnes v podstatě technologicky vyřešena, liší se pouze z obchodního hlediska . Jeden poskytovatel databázového řešení vám nabídne nástroj pro integraci a transformaci dat v rámci licence databázového serveru, u jiného si musíte za tuto funkčnost připlatit, další ji vůbec nemá a řeší ji specializovaným nástrojem třetí strany. V případě SQL Serveru jsou to Integration Services, které jsou obsaženy v rámci licence a je díky nim možné doslova „přepumpovat“ data prakticky z jakéhokoliv datového zdroje.

Jak jsou na tom dnešní databázové systémy s bezpečností a kterak se v tomto směru mohou zdokonalovat?
V oblasti bezpečnosti je vždy co zlepšovat. Obecně tak lze říci, že v oblasti databází jde především o přechod z reaktivní na preventivní obranu. Trendem se tak stává šifrování dat, audit policy management díky své schoponosti dohledat jakýkoliv zásah do databázového serveru a významnou roli hraje také řešení přístupových práv uživatelů.

Co jsou podle vás nejdůležitější novinky v SQL Serveru 2008, jehož vývoj v minulém roce Microsoft dokončil?
Kromě zmíněné a opravdu aktuální bezpečnosti mě napadá pět dalších oblastí, kde SQL Server 2008 doznal opravdu významných vylepšení. V prvé řadě jsou to nástroje pro výkon, dostupnost a správu serveru, z nichž bych jmenoval konkrétně nástroj Resource Governor pro řízení výkonu serveru a technologii komprese dat. Správa serveru je tedy kompletně postavena na Declarative Management Frameworku. V oblasti business intelligence hrají prim Reporting Services. Vývojářům usnadní práci rozšíření datových typů, jako je „filestream“, či datové typy pro práci s geografickými daty.Komentáře