Modul informačního systému Modul Výroba IS Helios Green

Modul Výroba komplexně pokrývá celou problematiku od technické přípravy výroby, plánování materiálových i kapacitních zdrojů přes řízení výrobních procesů a vnitropodnikovou logistiku až po ekonomiku výroby. Je zcela integrován s ostatními částmi informačního systému, mezi něž patří například sklady, nákup, odbyt (prodej), účetnictví, fakturace. Jeho hlavními částmi jsou TPV – Technická příprava výroby, MRP – Plánování materiálu, KPL – Kapacitní plánování, Řízení výroby, Řešení neshod ve výrobě, Kalkulace, Ekonomika výroby.Modul Výroba komplexně pokrývá celou problematiku od technické přípravy výroby, plánování materiálových i kapacitních zdrojů přes řízení výrobních procesů a vnitropodnikovou logistiku až po ekonomiku výroby. Je zcela integrován s ostatními částmi informačního systému, mezi něž patří například sklady, nákup, odbyt (prodej), účetnictví, fakturace. Jeho hlavními částmi jsou TPV – Technická příprava výroby, MRP – Plánování materiálu, KPL – Kapacitní plánování, Řízení výroby, Řešení neshod ve výrobě, Kalkulace, Ekonomika výroby.

Kategorie: Podnikové systémy

Výrobce: LCS international
www.helios.eu

Přihlašovatel: LCS international, výrobce
www.helios.eu

Použití produktu: Produkt komplexně pokrývá problematiku výroby ve všech typech výrobních firem, ať už jde o výrobu kusovou, sériovou nebo zakázkovou. Mimo jiné umožňuje plánování a řízení výroby i materiálového toku nebo kalkulaci nákladových cen výrobků ve všech fázích jeho výroby. Vybrané informace lze zpřístupnit zákazníkovi prostřednictvím webu.

Obrázek:
Zajímavé vlastnosti produktu:
  • přehledné rozhraní usnadňující materiálového plánování a plánování podle disponibilních kapacit zdrojů
  • minimalizace zadávání dat do systému uživatelem, schopnost automatizovaného sběru výrobních dat
  • implementace odchylkového řízení pro změny ve výrobní dokumentaci až ve výrobní fázi
  • evidence neshod v jednotlivých výrobních operacích, jejich kategorizace a analýza
  • funkce pro automatické řazení jednotlivých operací na pracovištích tak, aby byl zajištěn plynulý průchod výrobou

Cena (bez DPH): 200–440 tisíc Kč (dle počtu uživatelů a zvolených funkcionalit)


Komentáře