Mzdový a personální informační systém KS mzdy PROFi 1.75

Aplikace KS mzdy Profi 1.75 jako ucelené řešení pro řízení lidských zdrojů zahrnuje podporu pro českou a slovenskou legislativu v oblasti mezd a personalistiky a znamená silnou podporu při zavádění norem ISO 9001:2001 a následný reaudit v oblasti řízení lidských zdrojů. Jde o aplikaci postavenou na architektuře klient-server, která běží v prostředí Windows a využívá všech jeho standardů. Pracuje se všemi běžně dostupnými databázemi a komunikuje s mnoha účetními, docházkovými a stravovacími systémy. Umožňuje také realizovat uživatelská nastavení aplikace i jednotlivých tiskových výstupů či exportů do různých běžně užívaných formátů.Aplikace KS mzdy Profi 1.75 jako ucelené řešení pro řízení lidských zdrojů zahrnuje podporu pro českou a slovenskou legislativu v oblasti mezd a personalistiky a znamená silnou podporu při zavádění norem ISO 9001:2001 a následný reaudit v oblasti řízení lidských zdrojů. Jde o aplikaci postavenou na architektuře klient-server, která běží v prostředí Windows a využívá všech jeho standardů. Pracuje se všemi běžně dostupnými databázemi a komunikuje s mnoha účetními, docházkovými a stravovacími systémy. Umožňuje také realizovat uživatelská nastavení aplikace i jednotlivých tiskových výstupů či exportů do různých běžně užívaných formátů.

Kategorie: Informační systémy

Výrobce:
KS – program
www.ksprogram.cz

Přihlašovatel:
KS – program
www.ksprogram.cz
výrobce

Použití produktu: Produkt představuje podnikový informační systém zaměřený na komplexní řízení lidských zdrojů v malých, středních či velkých domácích i nadnárodních společnostech. Řeší zpracování mezd, vedení základních personálních agend, správu zaměstnaneckých dokumentů, popisy pracovních pozic, systemizaci organizace, plánování vzdělávání a rozvoje zaměstnanců, lékařské prohlídky, hodnocení zaměstnanců, řízení kariérového růstu, pracovní pomůcky, sociální benefity, uchazeče o zaměstnání a výběrová řízení. Obsahuje manažerské výstupy nutné pro řízení lidských zdrojů a jejich plánování.
Zajímavé vlastnosti produktu:
· rozsah řešení
· provázanost systému a jeho modularita
· včasná implementace legislativních změn
· automatizace standardních činností
· 800 tiskových sestav a reportů s možností uživatelských úprav, překladů do cizích jazyků a exportů do běžných formátů
· databázová nezávislost
· provázanost s ERP , docházkovými a stravovacími systémy
· napojení na produkty Microsoft Office, Lotus Notes
· Podpora Windows Vista a Unicode/UTF-8
· Komunikace pomocí XML

Cena (bez DPH): v závislosti na počtu zpracovávaných osobních čísel


Komentáře