Nástroj na správu SAP Central Process Scheduling by Redwood

SAP Central Process Scheduling by Redwood poskytuje časové plánovaní v reálném čase událostmi řízených pracovních úloh a procesní automatizaci, která umožňuje dynamickou realizaci workload managementu. Je adaptivní a škálovatelný, což umožňuje jednoduchou integraci a automatizaci procesů SAP i non-SAP aplikací napříč distribuovanými a heterogenními systémy. Je vhodný pro organizace jakékoliv velikosti a v jakékoliv průmyslovém odvětví.SAP Central Process Scheduling by Redwood poskytuje časové plánovaní v reálném čase událostmi řízených pracovních úloh a procesní automatizaci, která umožňuje dynamickou realizaci workload managementu. Je adaptivní a škálovatelný, což umožňuje jednoduchou integraci a automatizaci procesů SAP i non-SAP aplikací napříč distribuovanými a heterogenními systémy. Je vhodný pro organizace jakékoliv velikosti a v jakékoliv průmyslovém odvětví.

Kategorie: Informační systémy
SAP, Redwood
www.sap.com, www.sap.com/centraljobscheduling

Přihlašovatel: SAP ČR
www.sap.com/cz,
prodejce, výrobce

Použití produktu: Se SAP Central Process Scheduling by Redwood je IT oddělením umožněno řídit složité end-to-end IT procesy se zřetelem na jejich integraci, výkon a řízení zdrojů. K základním oblastem využití patří Event Management (vykonává plánované a neplánované pracovní úlohy na základě událostí a vytváří mezi nimi propojení), Enterprise Calendaring (poskytuje alternativní způsob vykonávání úloh prostřednictvím explicitního nastavení startovacích datumů a časů s možností využití adaptivního kalendáře pracovních úloh), Workload Management (poskytuje centrální prostředí řízení), Integrace (umožňuje společnou automatizaci a plánování služeb přes centralizovaný management), Security Management (jen autorizovaný personál může vykonávat administrativní nebo operativní úlohy).Zajímavé vlastnosti produktu:
* rychlý, efektivní management kritických aplikací
* management komplexních procesů přes centralizované řízení
* flexibilita v procesním plánovaní
* jednotné plánovací prostředí pro všechny druhy procesů
* nepřerušované procesy (automatizované restarty procesů, dynamický load balancing, vysoká dostupnost funkcionality)
* dynamické prostředí pro vykonávání
* těsná integrace s ostatními otevřenými systémovými produkty a aplikacemi
* integrace s technologiemi SAP
* workload management
* optimalizace zdrojů

Cena (bez DPH): základní cena za procesní server 60 000 eur


Komentáře