Nástroj pro evidenci a správu IT Mispa

Systém Mispa je softwarový balík, který se skládá ze tří programů – Správce IT, HelpDesk a Aktivity, které lze nasadit zcela samostatně nebo je propojit do jediné společné databáze. Jednotlivé nástroje umožňují kompletně spravovat a evidovat výpočetní techniku, síťové prvky, veškerý majetek a sledovat stav zakoupených licencí softwaru. Systém propojuje prvky softwarového a personálního auditu a umožňuje tak sledovat efektivní využívání přidělených softwarových licencí a sledovat činnost uživatelů na počítačích. Systém shromažďuje veškeré informace o hardwarovém a softwarovém vybavení uživatelů, umožňuje evidovat a plánovat procesy řešení jednotlivých problémových situací, úkolů a projektů. Mezi další funkce patří vzdálené ovládaní počítačů, plánování servisních zásahů nebo sledování finančních nákladů na opravy techniky.Systém Mispa je softwarový balík, který se skládá ze tří programů – Správce IT, HelpDesk a Aktivity, které lze nasadit zcela samostatně nebo je propojit do jediné společné databáze. Jednotlivé nástroje umožňují kompletně spravovat a evidovat výpočetní techniku, síťové prvky, veškerý majetek a sledovat stav zakoupených licencí softwaru. Systém propojuje prvky softwarového a personálního auditu a umožňuje tak sledovat efektivní využívání přidělených softwarových licencí a sledovat činnost uživatelů na počítačích. Systém shromažďuje veškeré informace o hardwarovém a softwarovém vybavení uživatelů, umožňuje evidovat a plánovat procesy řešení jednotlivých problémových situací, úkolů a projektů. Mezi další funkce patří vzdálené ovládaní počítačů, plánování servisních zásahů nebo sledování finančních nákladů na opravy techniky.

Kategorie: Nástroje pro správu

Výrobce: MiCoS Software
www.micos-sw.cz

Přihlašovatel: MiCoS Software, výrobce
www.micos-sw.cz

Použití produktu: Produkt slouží ke komplexní správě a evidenci výpočetní techniky a nainstalovaného softwaru. Umožňuje provádění jednorázových i pravidelných auditů hardwaru a softwaru, čímž dává přehled o investovaných financích do IT a umožňuje plánovat rozvoj na další roky. Slouží i ke sledování, řešení a vyhodnocování požadavků, úkolů a projektů ve vlastní společnosti nebo u zákazníků. Umožňuje získat včas přehled o haváriích, problémové technice a nespokojených uživatelích. Dále také dovoluje sledovat uživatele a jejich aktivity na přidělených počítačích.

Obrázek:
Zajímavé vlastnosti produktu:
  • komplexnost řešení
  • možnost propojení produktů SprávceIT, HelpDesk a Aktivity
  • velké množství sestav, možnost jejich úpravy, generátor vlastních sestav
  • detailní informace o hardwaru, o softwaru i o historii všech změn
  • příznivá cena

Cena (bez DPH): od 270 Kč za licenci na 1 PC na 1 produkt


Komentáře