Outsourcing 2006 - úvod

Nabízíme vám první dva materiály z nedávno vydané speciální přílohy ComputerWorldu, Outsourcing 2006. Prvním je článek „Fenomén jménem outsourcing“, druhým pak „Přehled poskytovatelů outsourcingu v ČR v roce 2006“. Postupně je pak v této sekci naleznete všechny.
Komentáře