Podnikový informační systém ERP BYZNYS Win verze 3.13

Systém Byznys Win je vyvíjen jako plně 32bitová vícevrstvá aplikace klient/server na platformě Windows. Je postaven na databázové platformě Microsoft SQL Server a vytvořen v jeho programovém prostředí Visual FoxPro. Byznys Win nabízí uživatelům moderní grafické prostředí s tzv. prvky uživatelské volnosti (tj. souborem nástrojů umožňujících definovat vlastnosti a další funkce v celém systému), bezpečnou správu datové základny a rychlý přístup k ní. Tvoří jej 19 základních modulů, mezi něž patří jak základní ekonomické moduly, tak specializované moduly jako Doprava (referentská, dispečink), Mapy, Výroba, Excellent (finanční analýza, středisková analýza, statistické výkazy, generátor sestav), CRM, OLAP (aktualizace, prohlížení), Workflow, mobile (manažer, obchodník, personal), sms, Centrum sdílení dokumentů a iBYZNYS.Systém Byznys Win je vyvíjen jako plně 32bitová vícevrstvá aplikace klient/server na platformě Windows. Je postaven na databázové platformě Microsoft SQL Server a vytvořen v jeho programovém prostředí Visual FoxPro. Byznys Win nabízí uživatelům moderní grafické prostředí s tzv. prvky uživatelské volnosti (tj. souborem nástrojů umožňujících definovat vlastnosti a další funkce v celém systému), bezpečnou správu datové základny a rychlý přístup k ní. Tvoří jej 19 základních modulů, mezi něž patří jak základní ekonomické moduly, tak specializované moduly jako Doprava (referentská, dispečink), Mapy, Výroba, Excellent (finanční analýza, středisková analýza, statistické výkazy, generátor sestav), CRM, OLAP (aktualizace, prohlížení), Workflow, mobile (manažer, obchodník, personal), sms, Centrum sdílení dokumentů a iBYZNYS.

Kategorie: Informační systémy
J.K.R.
www.jkr.cz

Přihlašovatel: J.K.R.
www.jkr.cz
výrobce, tvůrce

Použití produktu: Systém Byznys Win je určen pro společnosti, které chtějí sjednotit podnikové agendy nebo získat nástroj pro komfortní zvládnutí základních potřeb firmy v oblasti sledování kompletních ekonomických agend. Svým rozsahem nabízených modulů a vysokou variabilitou při nasazování je schopen pokrýt potřeby společností různého oborového zaměření od obchodních společností přes účetní firmy až po výrobní podniky. Je projektován pro zvládnutí vysokých nároků uživatele z hlediska objemu zpracovávaných dat a náročnosti na zpracování a výstupů.Zajímavé vlastnosti produktu:
* doplnění nových uživatelských položek do struktur
* generování uživatelských sestav
* uživatelská úprava formuláře a nastavení tabulkového zobrazení ve formuláři
* uživatelská definice vlastního menu zpracování v klasické lištové nebo stromové podobě
* spuštění aplikace (APP běhu) ve vyjmenovaných místech zpracování

Záruka: 12 měsíců, následně dle uzavřené smlouvy o údržbě
Cena (bez DPH): od 75 000 Kč za jeden přístup do základních modulů (jádro systému, Finanční účetnictví, Fakturace, Pokladna, Bankovní operace, Evidence majetku, Skladové hospodářství, Zakázky, Mzdy a personalistika, Informace, Manažer), cena za nasazení (úvodní studie, instalace, školení obsluhy, nastavení systému) 55 000 Kč, celková cena se stanovuje dle zakoupených modulů a počtu licencí do jednotlivých modul


Komentáře