Podnikový informační systém ERP, CRM, PPS NVinity v. 1.01 Czech

NVinity představuje řešení podnikového informačního systému vyvinutého na platformě .Net včetně příslušného vývojového prostředí Framework Studio, které poskytuje vysokou flexibilitu a přizpůsobitelnost. Díky oddělení vrstev databází, podnikové logiky a vizualizace je při vysoké spolehlivosti zajištěna také maximální nezávislost a mobilita, stejně jako nezávislost na použité databázi. Jakožto webové řešení nabízí NVinity kompatibilitu se všemi koncovými zařízeními a operačními systémy. Informační systém dále nabízí vícejazyčné prostředí, možnost správy práv pro víceúrovňovou obchodní hierarchii a vysokou úroveň zabezpečení proti výpadku.NVinity představuje řešení podnikového informačního systému vyvinutého na platformě .Net včetně příslušného vývojového prostředí Framework Studio, které poskytuje vysokou flexibilitu a přizpůsobitelnost. Díky oddělení vrstev databází, podnikové logiky a vizualizace je při vysoké spolehlivosti zajištěna také maximální nezávislost a mobilita, stejně jako nezávislost na použité databázi. Jakožto webové řešení nabízí NVinity kompatibilitu se všemi koncovými zařízeními a operačními systémy. Informační systém dále nabízí vícejazyčné prostředí, možnost správy práv pro víceúrovňovou obchodní hierarchii a vysokou úroveň zabezpečení proti výpadku.

Kategorie: Informační systémy
Nissen & Velten Software
www.nissen-velten.de

Přihlašovatel: Info Nova
www.infonova.cz
výhradní distributor a implementátor v ČR, tvůrce české verze

Použití produktu: NVinity v. 1.01 je podnikový informační systém typu ERP/CRM/PPS umožňující řízení podniků zvláště střední velikosti, jenž se vyznačuje vysokou flexibilitou a přizpůsobitelností organizačním procesům a struktuře podniku. Díky tomu, že jde o řešení na bázi webu, je schopen zprostředkovat přístup k informacím odkudkoliv a prakticky z jakéhokoliv typu koncového zařízení včetně PC, notebooků, PDA nebo počítačů Mac.Zajímavé vlastnosti produktu:
* vysoká přizpůsobitelnost s vývojovým prostředím Framework Studio
* webové řešení
* nezávislost na použité databázi
* nezávislost na platformě
* automatická vícejazyčnost
* vícestupňová hierarchie

Cena (bez DPH): Od 400 000 K


Komentáře