Podnikový informační systém IS Karat Enterprise verze 6.0

IS Karat nabízí díky své otevřenosti rychlou a kvalitní implementaci včetně tvorby zákaznických modulů, dává uživateli možnost vytvářet si svá vlastní uživatelská nastavení. Produkt běží pod Windows a poskytuje vlastní CASE nástroj Karat Modeler. Klientská část aplikace je vytvořena objektově orientovanými prostředky určenými k vývoji komplexních výkonných aplikací, využívajících transakční zpracování v databázových prostředích s architekturou klient–server a internetových aplikací v grafickém prostředí.IS Karat nabízí díky své otevřenosti rychlou a kvalitní implementaci včetně tvorby zákaznických modulů, dává uživateli možnost vytvářet si svá vlastní uživatelská nastavení. Produkt běží pod Windows a poskytuje vlastní CASE nástroj Karat Modeler. Klientská část aplikace je vytvořena objektově orientovanými prostředky určenými k vývoji komplexních výkonných aplikací, využívajících transakční zpracování v databázových prostředích s architekturou klient–server a internetových aplikací v grafickém prostředí.

Kategorie: Podnikové systémy

Výrobce: Karat Software
www.karatsoftware.com

Přihlašovatel: Karat Software, výrobce
www.karatsoftware.com

Použití produktu: Produkt představuje komplexní podnikový informační sytém určený pro řízení středně velkých a velkých obchodních i výrobních organizací a společností podnikajících v sektoru služeb. Rozsahem svých funkčností a modulů pokrývá veškeré podnikatelské oblasti, jako je účetnictví a výkazy, finance, majetek, personalistika a mzdy, skladové hospodářství, nákup a prodej, marketing a obchod, plánování a řízení výroby, manažerské řízení a rozhodování i mnoho dalších specializovaných oblastí, kterými jsou například finanční makléři, doprava apod.

Obrázek:
Zajímavé vlastnosti produktu:
  • vlastní integrovaný nástroj pro uživatelské úpravy – Karat Modeler
  • vlastní jednoduchý programovací jazyk pro užití bez znalosti programování
  • otevřenost produktu pro rychlé a jednoduché úpravy, tvorbu vlastních řešení a napojení produktů třetích stran

Cena (bez DPH): dle rozsahu modulů a současně pracujících uživatelů, cena licence od 100 000 K


Komentáře