Poštovní server Kerio MailServer 6.3

Nejdůležitějšími komponentami produktu jsou integrovaný antivirus McAfee, modul SpamEliminator, Kerio Outlook Connector, systém podpory mobilních zařízení, podpora pro MS Entourage a rozhraní Kerio WebMail. Kromě bezpečné e-mailové komunikace rovněž podporuje sdílení kalendářů, kontaktů, poznámek a úkolů. Uživatelé mohou být nadefinováni interně či mapováni na Microsoft Active Directory nebo Apple Open Directory. Produkt je podporován na platformách Windows, Red Hat Linux, SUSE Linux a Mac OS X.Nejdůležitějšími komponentami produktu jsou integrovaný antivirus McAfee, modul SpamEliminator, Kerio Outlook Connector, systém podpory mobilních zařízení, podpora pro MS Entourage a rozhraní Kerio WebMail. Kromě bezpečné e-mailové komunikace rovněž podporuje sdílení kalendářů, kontaktů, poznámek a úkolů. Uživatelé mohou být nadefinováni interně či mapováni na Microsoft Active Directory nebo Apple Open Directory. Produkt je podporován na platformách Windows, Red Hat Linux, SUSE Linux a Mac OS X.

Kategorie: Komunikační produkty

Výrobce: Kerio Technologies
www.kerio.cz

Přihlašovatel: Kerio Technologies, výrobce
www.kerio.cz

Použití produktu: Produkt je určen pro použití jako poštovní server v sítích malých a středně velkých podniků. S ohledem na rostoucí bezpečnostní hrozby nabízí řadu technologií, jejichž smyslem je ochrana uživatelů pošty před odposlechem, napadením viry a nevyžádanými e-maily. Je dostupný od základní 10uživatelské verze.

Obrázek:
Zajímavé vlastnosti produktu:
  • jednoduchá správa, podpora adresářových služeb
  • podpora mobilních zařízení – přímá synchronizace se zařízeními na platformách Windows Mobile a Palm Treo
  • zabezpečená pošta (IMAP, POP3, SMTP klient), antivirus, antispam
  • Kerio WebMail a Kerio WebMail Mini
  • nástroje pro týmovou spolupráci (sdílené kalendáře, kontakty, poznámky a e-maily)
  • podpora operačních systémů Windows, Linux a Mac OS X

Cena (bez DPH): 9 990 Kč (základní 10uživatelská licence)


Komentáře