Profesionální produkční tiskárna Océ VarioStream 9230

Tiskárna Océ VarioStream 9230 umožňuje tisk na nekonečný pás, a to s možností současného oboustranného tisku několika přítiskovými (i přímými) barvami jediným průchodem média a s bezkontaktní fixací tisku. Modulární koncept dovoluje upgrade na několika úrovních a širokou flexibilitu tištěných aplikací. Nyní je dostupná verze Océ VarioStream 9230 (mód až 3/3), v budoucnu bude k dispozici Océ VarioStream 9250 (mód 5/5 – CMYK + [přímá] přítisková barva).Tiskárna Océ VarioStream 9230 umožňuje tisk na nekonečný pás, a to s možností současného oboustranného tisku několika přítiskovými (i přímými) barvami jediným průchodem média a s bezkontaktní fixací tisku. Modulární koncept dovoluje upgrade na několika úrovních a širokou flexibilitu tištěných aplikací. Nyní je dostupná verze Océ VarioStream 9230 (mód až 3/3), v budoucnu bude k dispozici Océ VarioStream 9250 (mód 5/5 – CMYK + [přímá] přítisková barva).

Kategorie: Tisková zařízení

Výrobce: Océ Printing Systems
www.oce.com

Přihlašovatel: Océ-Česká republika, přímé národní zastoupení výrobce
www.oce.cz

Použití produktu: Produkt je vhodný do prostředí produkčních barevných transakčních tisků. Uplatnění najde při tisku velmi vysokých objemů dokumentů, například velkých množství formulářů, direct-marketingových tisků nebo i malonákladových publikací s grafikou.

Obrázek:
Zajímavé vlastnosti produktu:
  • dva protilehlé tiskové enginy dovolující oboustranný potisk role papíru v jednom průchodu
  • přenesení barevného obrazu na papír v jednom kroku
  • možnost modulace velikosti tiskového bodu
  • oboustranný potisk role papíru jediným průchodem
  • flexibilita při práci s přítiskovými barvami (i přímými)
  • bezkontaktní fixace
  • možnost růstu s potřebami uživatele (upgrady)

Záruka: 12 měsíců

Cena (bez DPH): dle konfigurace od 23 500 000 K


Komentáře