Software pro monitoring SyDesk 6.3

SyDesk je robustní, otevřený a škálovatelný systém určený pro rychlé a efektivní nasazení moderních postupů monitorování, analýzy a optimalizace systémů a procesů založených na těchto šesti pilířích: měření, diagnostika, analýza, optimalizace, prevence a reporting. Přitom není omezen pouze na sběr a vyhodnocení primárních dat, ale umožňuje i jejich další zpracování a logické slučování do složitějších celků s možností nastavení závislostí mezi jednotlivými entitami nebo celky. Samozřejmostí je notifikační modul, který v případě kritického stavu zašle definovanou notifikaci, například pomocí SMS.SyDesk je robustní, otevřený a škálovatelný systém určený pro rychlé a efektivní nasazení moderních postupů monitorování, analýzy a optimalizace systémů a procesů založených na těchto šesti pilířích: měření, diagnostika, analýza, optimalizace, prevence a reporting. Přitom není omezen pouze na sběr a vyhodnocení primárních dat, ale umožňuje i jejich další zpracování a logické slučování do složitějších celků s možností nastavení závislostí mezi jednotlivými entitami nebo celky. Samozřejmostí je notifikační modul, který v případě kritického stavu zašle definovanou notifikaci, například pomocí SMS.

Kategorie: Nástroje pro správu

Výrobce: StringData
www.stringdata.cz, www.sydesk.cz

Přihlašovatel: StringData, výrobce
www.stringdata.cz

Použití produktu: Produkt představuje komplexní systém určený pro sběr, zpracování a prezentaci libovolných měřitelných hodnot nejen z prostředí informačních technologií. Standardně nabízí nástroje pro monitorování IT infrastruktury, operačních systémů a uživatelských aplikací i univerzální rozhraní pro import dat ze systémů třetích stran. Další oblastí užití je monitorování specifických objektů – od informačních systémů přes různá měřidla (například stav UPS) až po měření enviromentálních veličin (teplota, vlhkost). Systém lze využít i k podrobnému sledování a vyhodnocení dostupnosti (SLA), KPI jednotlivých systémů a procesů.

Obrázek:
Zajímavé vlastnosti produktu:
  • integrace širokého spektra nástrojů pro analýzu, statistiku a výkaznictví (SLA, KPI)
  • podpora metodiky řízení kvality 6Sigma a ISO 9001:2000, soulad s nejlepšími praktikami metodologie ITIL
  • možnost sledování chování aplikací a systémů z pohledu koncového uživatele pomocí simulačních nástrojů, a to včetně zátěžového testování aplikací
  • flexibilní integrace zákaznicky definovaných typů měření
  • dostupnost historických dat a trendů v reálném čase

Záruka: 3 roky

Cena (bez DPH): v závislosti na složitosti implementace


Komentáře