Software pro řízení produktového a projektového portfolia Telelogic Focal Point

Telelogic Focal Point je webová aplikace, která obsahuje nástroje pro nastavování priorit, podporu rozhodování, plánování a pro vizualizace. Elementární informace, jejich atributy a hodnotící kritéria pro určení priorit jsou uloženy v modulech. Uživatel pracuje pomocí nastavených pohledů jen s jemu vyhrazenými informacemi. Široká škála zabudovaných metod a diagramů umožňuje přehledné zobrazení, porovnání a reporting rozpracovaných variant.Telelogic Focal Point je webová aplikace, která obsahuje nástroje pro nastavování priorit, podporu rozhodování, plánování a pro vizualizace. Elementární informace, jejich atributy a hodnotící kritéria pro určení priorit jsou uloženy v modulech. Uživatel pracuje pomocí nastavených pohledů jen s jemu vyhrazenými informacemi. Široká škála zabudovaných metod a diagramů umožňuje přehledné zobrazení, porovnání a reporting rozpracovaných variant.

Kategorie: Podnikové systémy

Výrobce: Telelogic
www.telelogic.com

Přihlašovatel: AIT, distributor
www.ait.cz

Použití produktu: Produkt je využíván pro podporu rozhodování a určování priorit. V obchodě a v marketinku je využíván pro optimalizaci a řízení produktového portfolia, v projektovém řízení pro řízení projektového portfolia.

Obrázek:
Zajímavé vlastnosti produktu:
  • scénáře kritérií pro návrh a porovnávání variant se širokými možnostmi vizualizace
  • statistika atributů, souhrnné informace o elementech, Gantův diagram, zavedení časové dimenze
  • párové porovnávání, stanovení priorit vybraných elementů
  • trasovací matice, propojování elementů
  • uživatelský přístup podle rolí

Cena (bez DPH): od 35 640 Kč (roční pronájem včetně podpory, 76 680 Kč pevná jednouživatelská licence)


Komentáře