Software pro rozvrhování produkce ocelárny Logis Caster Scheduler

Logis Caster Scheduler je APS systémem na bázi klient-server, který je schopen ve velmi krátké době vygenerovat kvalitní rozvrh ocelárny. Kombinuje prvky plánování i detailního rozvrhování, díky čemuž je možné detailně rozvrhovat i neobvykle dlouhá období výroby. Zohledňuje nejen klasická omezení, jako jsou kapacitní a technologická omezení výrobních zařízení, ale i složitá pravidla týkající se například chemického složení výrobků. Kromě automatického generování rozvrhu poskytuje kvalitní grafické nástroje pro vyhodnocení kvality rozvrhu a jeho manuální editaci.Logis Caster Scheduler je APS systémem na bázi klient-server, který je schopen ve velmi krátké době vygenerovat kvalitní rozvrh ocelárny. Kombinuje prvky plánování i detailního rozvrhování, díky čemuž je možné detailně rozvrhovat i neobvykle dlouhá období výroby. Zohledňuje nejen klasická omezení, jako jsou kapacitní a technologická omezení výrobních zařízení, ale i složitá pravidla týkající se například chemického složení výrobků. Kromě automatického generování rozvrhu poskytuje kvalitní grafické nástroje pro vyhodnocení kvality rozvrhu a jeho manuální editaci.

Kategorie: Podnikové systémy

Výrobce: Logis
www.logis.cz

Přihlašovatel: Logis, výrobce
www.logis.cz

Použití produktu: Produkt je nástrojem pro rozvrhování výroby v ocelárnách. Je určen nejen pro rozvrhování výroby kontinuálně odlévané oceli, ale i pro slévárenské provozy apod. Jde o primární nástroj pro pravidelnou přípravu rozvrhu výroby a pro řešení nečekaných událostí ve výrobě, přičemž zohledňuje veškeré technologické požadavky na produkci i různá složitá omezení a zajišťuje efektivní využití zdrojů. Produkt je plně připraven pro začlenění do celkové architektury IT pro plánování a řízení.

Obrázek:
Zajímavé vlastnosti produktu:
  • desítky současně zvažovaných omezení
  • zohlednění požadavků a omezení týkajících se chemického složení pomocí intervalů, vztahů mezi chemickými prvky apod.
  • velmi rychlé automatické vypracování rozvrhu
  • efektivní nástroje pro editaci rozvrhu
  • řada výstupů pro vyhodnocení kvality rozvrhu


Komentáře