Software pro správu požadavků Telelogic Doors

Telelogic Doors je týmový, inženýrsky orientovaný, multi-platformní databázový nástroj, obsahující všechny funkce potřebné pro zaznamenávání, sledování a správu požadavků. Pracuje s požadavky jako s jednotlivými objekty v databázi, což umožňuje je propojovat, přiřazovat jim atributy a sledovat jejich historii. Požadavky mohou být doplněny o dokumenty MS Office, grafická schémata a dokumenty formátu PDF. Obsahuje řadu funkcí pro analýzu požadavků, jejich grafickou vizualizaci, personalizaci, zabezpečení přístupu a sdílení informací určenými osobami.Telelogic Doors je týmový, inženýrsky orientovaný, multi-platformní databázový nástroj, obsahující všechny funkce potřebné pro zaznamenávání, sledování a správu požadavků. Pracuje s požadavky jako s jednotlivými objekty v databázi, což umožňuje je propojovat, přiřazovat jim atributy a sledovat jejich historii. Požadavky mohou být doplněny o dokumenty MS Office, grafická schémata a dokumenty formátu PDF. Obsahuje řadu funkcí pro analýzu požadavků, jejich grafickou vizualizaci, personalizaci, zabezpečení přístupu a sdílení informací určenými osobami.

Kategorie: Podnikové systémy

Výrobce: Telelogic
www.telelogic.com

Přihlašovatel: AIT, distributor
www.ait.cz

Použití produktu: Produkt je využíván při návrhu a vývoji informačních systémů a softwaru i při řízení rozsáhlých projektů, kde se zpracovává velké množství požadavků. Zabudovaná silná podpora propojování a sledování požadavků je využívána k vytváření analýz dopadu navrhovaných změn a jejich řízení. Typickými uživateli jsou projektoví manažeři, techničtí a obchodní analytici, vývojáři, konzultanti a vedoucí manažeři. Nástroj je využíván pro definici a řízení požadavků v průběhu celého životního cyklu vývoje aplikace nebo projektu a ke sledování stavu projektu.

Obrázek:
Zajímavé vlastnosti produktu:
  • inteligentní propojování požadavků
  • proaktivní sledování podezřelých vazeb požadavků
  • trasovací matice, grafické znázornění vazeb
  • CPS, zabudovaný systém řízení změn
  • podpora elektronického podpisu
  • možnost rozšíření o zabudovaný UML editor pro tvorbu tzv. Use Cases
  • DXL editor skriptů, možnost programování

Cena (bez DPH): od 30 240 Kč (roční pronájem, 77 550 Kč pevná licence, 92 700 Kč Doors/Analyst)


Komentáře