Systém pro komplexní zpracování platebních transakcí LAPS High Volume 5.0.17

LAPS High Volume 5.0.17 představuje centrální platformu pro zpracování veškerých platebních transakcí, určenou primárně pro bankovní domy. Řešení pokrývá celý životní cyklus zpracování platebních transakcí – od jejich vzniku, přes plně konfigurovatelné validace (interní i externí vůči jiným systémům banky), poskytování doplňkových služeb na základě definovaných pravidel, generování obratů na jednotlivých účtech, ošetření výjimek, až po řízení vypořádání prostřednictvím integrace na clearingovou infrastrukturu dané země (případně s využitím mezinárodních služeb institucí, jako je EBA, nebo prostřednictvím bilaterálních vztahů).LAPS High Volume 5.0.17 představuje centrální platformu pro zpracování veškerých platebních transakcí, určenou primárně pro bankovní domy. Řešení pokrývá celý životní cyklus zpracování platebních transakcí – od jejich vzniku, přes plně konfigurovatelné validace (interní i externí vůči jiným systémům banky), poskytování doplňkových služeb na základě definovaných pravidel, generování obratů na jednotlivých účtech, ošetření výjimek, až po řízení vypořádání prostřednictvím integrace na clearingovou infrastrukturu dané země (případně s využitím mezinárodních služeb institucí, jako je EBA, nebo prostřednictvím bilaterálních vztahů).

Kategorie: Podnikové systémy

Výrobce: LogicaCMG
www.logicacmg.cz

Přihlašovatel: LogicaCMG, výrobce
www.logicacmg.cz

Použití produktu: Řešení centralizuje zpracování všech platebních transakcí, přicházejících z nejrůznějších distribučních kanálů, čímž umožňuje docílit vysokého stupně automatizace a efektivity zpracování při výrazném snižování nákladů. Flexibilita systému dovoluje uplatňovat individuální přístup k zákazníkům a rychlé uvádění nových produktů a služeb na trh. Systém rovněž umožňuje bankám poskytovat jiným finančním institucím služby zpracování plateb.

Obrázek:
Zajímavé vlastnosti produktu:
  • multiinstitucionální řešení – možnost využití 1 systému pro více institucí (při plném zachování bezpečnosti, oddělení dat, separátního nastavení parametrů atd.)
  • vysoký výkon
  • podpora více clearingových infrastruktur v jednom řešení včetně SEPA
  • podpora komunikace s celoevropským clearingem EBA STEP2 součástí základního produktu

Cena (bez DPH): dle aktuálně dohodnutých podmínek se zákazníkem


Komentáře