Vývojový analytický nástroj Petra 1.0.59

Tvorba prototypu aplikace v systému Petra je podobná práci s programy Microsoft PowerPoint nebo Microsoft Visio. U některých prvků, například u tlačítek, lze určit, na jakou stránku bude uživatel přesměrován v případě stisknutí. Jeden prototyp lze snadno realizovat ve více jazykových mutacích, přičemž lze zajistit i automatizovaný přenos lokalizovaných textů do dalších fází vývoje budoucí aplikace. Funkční analytik má kdykoli možnost stránky navrhnuté nástrojem Petra exportovat jako prototyp. K prohlížení prototypu je třeba pouze internetový prohlížeč.Tvorba prototypu aplikace v systému Petra je podobná práci s programy Microsoft PowerPoint nebo Microsoft Visio. U některých prvků, například u tlačítek, lze určit, na jakou stránku bude uživatel přesměrován v případě stisknutí. Jeden prototyp lze snadno realizovat ve více jazykových mutacích, přičemž lze zajistit i automatizovaný přenos lokalizovaných textů do dalších fází vývoje budoucí aplikace. Funkční analytik má kdykoli možnost stránky navrhnuté nástrojem Petra exportovat jako prototyp. K prohlížení prototypu je třeba pouze internetový prohlížeč.

Kategorie: Podpora vývoje aplikací

Výrobce: Cleverlance Enterprise Solutions
www.cleverlance.cz, www.cleverlance.com

Přihlašovatel: Cleverlance Enterprise Solutions, výrobce
www.cleverlance.cz, www.cleverlance.com

Použití produktu: Produkt představuje modelovací nástroj, který dovoluje snadné vytváření prototypů GUI aplikací a jejich testování uživatelem. Tomu umožňuje i interaktivní práci s modelem a generování zpětné vazby pro vývojáře. Tento nástroj je tedy vhodný pro analytiky sbírající požadavky zákazníka a pro výrobu prototypů uživatelského rozhraní. Využití najde rovněž u vývojářů, kteří mohou znovu použít GUI prototyp a vygenerovat části zdrojového kódu cílové aplikace.

Obrázek:  • Zajímavé vlastnosti produktu:
  • snadné vytvoření prototypu budoucí aplikace
  • vytvoření dokumentace prototypu a workflow v prezentační podobě
  • možnost zadávání zpětné vazby od zákazníka

Cena (bez DPH): 8 700 K


Komentáře