Skupina Bull v roce 2011: růst prodeje i zisku

Představenstvo společnosti Bull 15. února 2012 schválilo hospodářské výsledky celé skupiny za rok 2011. Auditorská společnost potvrdila výsledky účetní uzávěrky, a závěrečná oficiální zpráva bude vydána po dokončení všech formálních záležitostí.


 • Výrazný růst objednávek (4,4 %) a obratu (6,4 %) ve 4. čtvrtletí
 • Velice dobrý celoroční růst tržeb: +4.6% na konečných 1,301 bilionu Eur
 • Velice výrazné zvýšení EBITu o 23 % na konečných 43,7 milionu Eur
 • Čistý příjem byl ovlivněn částečně i dílčími odpisy nehmotných aktiv a tzv. goodwillu
 • Bull tedy potvrdil své střednědobé cíle


Philippe Vannier, prezident skupiny Bull, řekl: „Implementace naší strategie BullWay přináší své ovoce. Umožňuje tak skupině Bull opět potvrdit své střednědobé cíle i přes nejisté globální ekonomické klima. Celá skupina Bull po celý rok jasně prokazovala svou technologickou nedostižnost, a to např. při úspěšné instalaci dvou superpočítačů řádu Petascale na dvou rozličných kontinentech v rekordním čase, což se v roce 2011 nepodařilo žádné jiné společnosti. Skupina Bull má nástroje k dalšímu zvýšení svého růstu za pomoci posílení součinnosti mezi různými odbornými oblastmi.“

Poměr book-to-bill 1,01 v roce 2011

 • Konsolidované tržby dosáhly výše 1 300,7 milionu eur, což představuje nárůst o 4,6%. Po úpravě vzhledem k pohybu směnných kurzů přestavuje nárůst až 5,1%. Organický nárůst (při konstantní struktuře a započítání směnných kurů) pak dosahuje 3,7 %.
 • Obchodní a administrativní náklady zůstaly, v porovnání s rokem 2010, v roce 2011 stabilní. Jako část tržeb se tyto náklady snížily ze 17,7% na 16,9%, což dokládá zlepšení produktivity.
 • EBIT za rok 2011 ve výši 43,7 milionu eur představuje nárůst ve srovnání s rokem 2010.
 • Čistý hospodářský výsledek je ztráta 16,5 milionu eur zapříčiněná novými daňovými požadavky.
 • Skupina Bull v roce 2011 nainstalovala a uvedla do provozu 2 superpočítače řádu Petascale: první, s názvem Curie, do GENCI (the French National High-Performance Computing Organization) v Paříži; a druhý, s názvem Helios, do Rokkasho v Japonsku.
 • Eurocontrol, instituce zodpovědná za řízení letecké dopravy v Evropském vzdušném prostoru, si vybrala společnost Bull, aby vyvinula jeho klíčovou obchodní aplikaci. Tento úspěch dokazuje součinnost všech divizí celé skupiny Bull a jejího strategického plánu BullWay.


Strategie BullWay, vyhlášená na konci roku 2010 a spuštěná od počátku roku 2011, přináší první ovoce. Skupina Bull potvrzuje své střednědobé cíle zveřejněné 9. prosince 2010.

Bull v České republice – Úspěšný rok 2011
Společnost Bull s.r.o. dosáhla v roce 2011 obratu více než 117 milionu korun, ke kterému významně přispěl výsledek divize Bezpečnosti informací a Speciálních technologií. Bull se dále soustředí na oblast datových center a HPC, v čemž navazuje na činnost a úspěchy skupiny Bull po celém světě. Společnost Bull s.r.o. prošla v roce 2011 transformací, která přinesla velmi pozitivní výsledky především v druhé polovině roku.

Generální ředitel Bull s.r.o. Pierre Barrial věří, že společnost v následujících letech ještě upevní svou pozici na českém trhu jak v oblasti bezpečnosti, tak v oblasti superpočítačové a serverové infrastruktury a přispěje k rozvoji těchto technologií v České republice, a tím i k rozvoji konkurenceschopnosti středoevropského regionu.

V roce 2012 společnost Bull navazuje na aktivity započaté v roce 2011, mezi něž patří např. Cena Josepha Fouriera. Tato soutěž je výsledkem dlouhodobé spolupráce společnosti Bull a Francouzského velvyslanectví v ČR a jejím cílem je podpořit mladé výzkumné pracovníky na českých vysokých školách. Bull se v tomto roce také opět připravuje na účast na významných konferencích a veletrzích nejen v České republice, a to jak v oblasti bezpečnosti, tak v oblasti datových center a superpočítačových technologií.Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.