Společnost itelligence zajištuje testy žáků 5. a 9. tříd

Testování žáků 5. a 9. tříd základních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií má za úkol zjistit stav vědomostí žáků, kteří budou nebo mohou opustit základní školu. Technickou stránku věci zajišťuje společnost itelligence.

Společnost itelligence zajištuje testy žáků 5. a 9. tříd


Celá akce trvá od 15. května 2013 do 7. června 2013. K 20. květnu se do testování zapojilo již 2.264 škol z celkového počtu 3.763 přihlášených. Zpracováno bylo již 163.335 testů z českého jazyka, matematiky a cizích jazyků (angličtina, němčina, francouzština). Společnost itelligence zajišťuje testování po technické stránce. Testovací „klienti“ na koncových stanicích běží jak na platformě Microsoft (WinXP, Win Vista, Win 7, Win 8; Windows Multipoint, Windows Server 2003, 2008, 2012) tak i na Linuxu (Ubuntu, Centos, SuSe). Provedených instalací je nyní na 63.397 počítačích (další instalace ještě probíhají, není to finální počet vzhledem k termínu ukončení etapy Celoplošné zkoušky č.2 – generální zkoušky).

Testování zatím probíhá bez jakýchkoliv technických závad. K datu ukončení testování 7. června - má být otestováno 170.150 žáků. Celkový počet testů je 521.714. Některé školy již otestovaly všechny své žáky.

Z technického hlediska je systém pro realizaci celoplošného testování navržen v koncepci architektury klient-server. Zjednodušeně řečeno, primárním cílem klientské části systému je realizace testu žákem se zajištěním funkcí pro příjem testu, zajištění otestování žáka a odeslání výsledku žákovského testu. Ostatní funkčnosti jsou realizovány na serverové straně. Architektura systému umožňuje hladký průběh vyplnění testu i při výpadku Internetu.

    

„Jsem za celou společnost rád, že se nám podařilo tak velký projekt jako je testování žáků 5. a 9. tříd, technicky nastavit na takové úrovni, která odpovídá vysokým standardům v oblasti IT. Chtěl bych všem kolegům a partnerům z České školní inspekce poděkovat za skvělou spolupráci,“ uvedl Rajmund Pavla, předseda představenstva společnosti itelligence.

Jedná se o vyvinutí univerzálního testovacího systému, který umožňuje realizaci ověřování výsledků žáků na plošném principu i výběrová šetření v libovolném ročníku i předmětu.

Vyvinutý systém může dále sloužit pro tzv. školní testování spojené se školním e-learningem, kdy každý učitel získá možnost provádět vlastní elektronické testování žáků v libovolném ročníku a z libovolných předmětů dané školy jako běžný nástroj vlastních evaluačních procesů. Takto bude školám umožněna tvorba vlastních elektronických kurzů či využívání databáze testů sestavených pro celostátní certifikované testování.

V neposlední řadě systém umožní také tzv. domácí testování, které budou moci rodiče využívat on-line pro domácí přípravu svých dětí.

Obecně tedy nejde pouze o ohraničený systém pro státní certifikované (plošné) testování, ale o celý soubor elektronických testovacích modulů. Je pouze na rozhodnutí České školní inspekce zda využije i těchto dalších možností systému.

Úvodní foto: © Kurhan - Fotolia.com


Komentáře