Unicorn Systems se stal členem Technologické platformy „Energetická bezpečnost ČR“

Unicorn Systems se stal přidruženým členem Technologické platformy „Energetická bezpečnost ČR“ (TPEB ČR). Zařadil se tak do klubu předních energetických společností, státních podniků, významných složek státu a soukromých technologických firem, jejichž společným cílem je podporovat rozvoj, výzkum a vývoj v oblasti energetické bezpečnosti.


Unicorn Systems

„Přijetí společnosti Unicorn Systems do TPEB ČR dokládá, že díky bohatým zkušenostem s dodávkami IT řešení pro evropskou energetiku máme čím přispět k zajištění energetické bezpečnosti ČR,“ dodal k navázání spolupráce Jan Jaroš, člen představenstva společnosti Unicorn Systems.

Společnost Unicorn Systems je jedním z předních dodavatelů informačních systémů pro evropskou energetiku. V průběhu posledních dvanácti let úspěšně zrealizovala desítky projektů pro energetické společnosti v různých evropských zemích, které slouží jak pro národní energetické trhy, tak i pro podporu mezinárodní spolupráce.

V současnosti jsou členy TPEB ČR významné složky státu a státní podniky, přední energetické firmy, společnosti spravující rozvodné sítě a produktovody, významná vývojová centra či univerzity. Ambicí sdružení je ustavení České republiky jako leadera v oblasti řešení problémů ochrany kritické infrastruktury v Evropské unii s cílem posílení evropských příležitostí pro český průmysl.

O Unicorn Systems
Unicorn Systems je renomovaná evropská společnost poskytující ty největší informační systémy a řešení z oblasti informačních a komunikačních technologií. Dlouhodobě se soustředíme na vysokou přidanou hodnotu a konkurenční výhodu ve prospěch našich zákazníků. Působíme na trhu již od roku 1990 a za tu dobu jsme vytvořili řadu špičkových a rozsáhlých řešení, která jsou rozšířena a užívána mezi těmi nejvýznamnějšími podniky z různých odvětví. Máme ty nejlepší reference z oblasti bankovnictví, pojišťovnictví, telekomunikací, energetiky, průmyslu, obchodu i veřejného sektoru. Našimi zákazníky jsou přední a největší firmy. Disponujeme detailními znalostmi z celého spektra podnikatelských odvětví. Rozumíme principům jejich fungování, ale i specifickým potřebám našich zákazníků.

Naše rozsáhlé týmy systematicky vzdělávaných odborníků dokonale ovládají všechny v současnosti obvyklé produktové řady, komponenty, technologie, a proto nemáme v podstatě žádná technologická omezení. Přestože při naší práci uplatňujeme mnoho revolučních myšlenek, vlastní dodávky řešení podléhají osvědčeným kritériím – kvalita, kvantita, termín a cena.Komentáře