10 věcí, které se loni nestaly – a nejspíš se nestanou ani letos

Partnerský magazín CSO přinesl na začátku loňského roku prognózu analytika společnosti GFI Software Davida Kellehera zaměřenou netradičně na to, co se v roce 2009 v oblasti IT bezpečnosti nestane. Předpověď plně vyšla a lze očekávat, že ve stejné podobě se splní i v roce letošním...


1. Firmy NEbudou věnovat větší pozornost zabezpečení IT, byť to možná budou více deklarovat.

2. Firmy NEzvýší své investice do bezpečnosti IT, alespoň by k takovým závěrům měla vést většina průzkumů.

3. Uživatelé NEbudou používat IT bezpečnějším způsobem, stále zůstanou slabým článkem zabezpečení.

4. Lidé NEbudou více imunní proti phishingu a sociálnímu inženýrství; nakonec i když některé techniky přestanou být účinné, útočníci je zdokonalí a vyvinou jiné postupy.

5. Zaměstnanci NEbudou věnovat větší pozornost firemní bezpečnostní politice.

6. Facebook a další sociální sítě NEpřestanou být bezpečnostním rizikem i pro firemní prostředí.

7. Lidé NEpřestanou otevírat/spouštět soubory pocházející z neznámých zdrojů.

8. Firmám se NEpodaří omezit ztráty a krádeže mobilních zařízení ani s tím související úniky dat.

9.+10. V softwaru NEbude méně zranitelností a NEklesne počet vektorů, jimiž se šíří bezpečnostní hrozby.

 Komentáře