Cisco: podvodníci formují obchodní partnerství

Pololetní zpráva společnosti Cisco o bezpečnostních hrozbách upozorňuje na nejčastější technické a obchodní strategie, které internetoví zločinci využívají k průniku do podnikových sítí, útokům na webové stránky a ke krádežím osobních informací a peněz.


Zpráva varuje před stále vyšší profesionalitou těchto skupin, které fungují organizovaně a na podobných principech, jako legitimní podnikatelské subjekty: zneužívají osvědčené strategie úspěšných firem a budují vzájemná partnerství za účelem většího zisku ze svých nelegálních aktivit. Společnost Cisco ve studii nabízí také doporučení, jak se mohou firmy chránit proti nejnovějším druhům útoků: spojit potenciál moderních bezpečnostních technologií s jasně definovanými pravidly pro zaměstnance a vytvořit tak jednotný systém pro řízení rizik.

Online podvodníci využívají k útokům všech možných cest. Nejnověji dochází k masivnímu zneužívání aktuálních událostí ve světě – například v dubnu letošního roku po rozšíření zprávy o viru H1N1, tzv. prasečí chřipce, začali rozesílat spam s nabídkou preventivních léků a odkazů na falešné lékárny. Mnoho spamerů se stále snaží o co nejmasivnější zásah, někteří však již počítají s menším, avšak častějším zásahem ve snaze o nižší pravděpodobnost odhalení. Někteří z nich také využívají metod, které jsou v dnešní době považovány za překonané a zastaralé, tudíž se má za to, že jsou plně nahrazeny novými taktikami a není jim věnována taková pozornost.

Novým trendem podvodníků je tzv. Spamdexing. Mnoho firem používá optimalizaci svých webových stránek, aby se dostaly na přední místa při vyhledávání v Googlu a dalších vyhledávačích. Kyberzločinci stále častěji využívají tzv. spamdexing, což znamená, že stránka s relevantními klíčovými slovy odkazuje na malware, který se tváří jako legitimní software. Protože uživatelé většinou hodnocení předních vyhledávačů důvěřují, stoupá nebezpečí stažení škodlivého softwaru.

Od začátku roku 2009 byly každý týden zaznamenány nejméně dvě až tři nové kampaně týdně zaměřené na chytré mobilní telefony a další mobilní zařízení. Společnost Cisco popisuje rychle rostoucí komunitu uživatelů mobilních zařízení jako „novou frontu bezbrannou proti kriminalitě“. Celosvětově je používáno 4,1 miliardy mobilních telefonů a zločincům je tak k dispozici mimořádně široká síť, jejíž zneužití může přinášet velmi dobrý zisk i v případě omezených útoků.

 Komentáře