Cisco nabízí Botnet Traffic Filter

Společnost Cisco představila novinky pro větší zabezpečení komunikace a firemních dat v prostředí cloudu.


Jde například o nové služby Cisco Security Cloud Services, aktualizace softwaru pro řešení proti nežádoucím průnikům.

První z novinek jsou Cisco Security Cloud Services, které poskytují přístup k zabezpečení jako službě. Tento nový přístup dává dohromady služby z různých sítí a aplikací, čímž vytváří jednotné prostředí cloudu a podnikových sítí pro zabezpečenou komunikaci a spolupráci. Prostředí Cisco Security Cloud podporuje služby Hosted Email Security Services a novou technologii ochrany proti nežádoucím průnikům Global Correlation.

Tato technologie je rovněž součástí nové, sedmé verze Cisco IPS Sensor Software. Jde o novinku, která využívá obranného prostředí Cisco Security Intelligence Operations, globální databáze hrozeb získaných prostřednictvím logů zabezpečovacích zařízení. Tato databáze se dynamicky aktualizuje o stále nová data o útočnících a hrozbách, která nástroj Global Correlation následně přenáší do bezpečnostní infrastruktury firemních sítí.

Další novinkou je Cisco ASA 5500 Series 8.2 Software, který poskytuje end-to-end zabezpečení. Společnost Cisco nyní nabízí podporu pro širší řadu platforem, operačních systémů a koncových zařízení, a to včetně nového produktu Botnet Traffic Filter pro identifikaci infikovaných klientů, technologie IPS pro malé kanceláře a vylepšeného systému pro vzdálený přístup bez nutnosti instalace klienta.

 

Nový Botnet Traffic Filter například umožňuje zařízením řady Cisco ASA 5500 Series identifikovat klienty za použití informací z prostředí Cisco Security Intelligence Operations, do kterého je zapojeno více než 1 000 serverů sledujících internetové hrozby prostřednictvím 700 tisíc čidel a 500 dalších zdrojů třetích stran. Nový software Cisco ASA verze 8.2 také rozšiřuje možnosti pro vzdálený přístup s novou generací tunelingu a session persistence prostřednictvím Cisco AnyConnect Essentials pro firemní a mobilní uživatele.

 

Vedle nových řešení a služeb představila společnost Cisco také referenční bezpečnostní architekturu Cisco Safe.  Ta poskytuje normované a ověřené průvodce, jež pomohou při plánování, projektování a instalaci bezpečnostních řešení napříč sítěmi, ať již se jedná o vysokoškolská centra, internetové rozhraní, pobočkové sítě nebo datová centra.

 

Všechny představené novinky jsou aktuálně dostupné.

 

 Komentáře