Dohledový systém pro datová centra

Společnost APC představila vylepšené řešení dohledového systému datových center a serveroven NetBotz Security and Environmental Monitoring. Jeho cílem je zkvalitnění monitorování v těchto prostorách.


Běžnou součástí serveroven a datových center jsou dohledové systémy. Ty zjišťují a prostřednictvím alarmů informují obsluhu, dojde-li k bezpečnostnímu ohrožení lokality, jakým je třeba narušení prostoru či krádež zařízení, nárůst teploty, požár, zaplavení místnosti vodou apod.

V poslední době řada společností investovala do zabezpečení tohoto typu, neboť poškozené ventilátory, úniky kapalin či špatné propojení kabelu obsluhou mohou mít ve svých důsledcích obdobné důsledky jako útok hackerů. Bezpečnostní hrozby pro IT zařízení mohou zahrnovat i lidskou chybu, odcizení vybavení, případně přímo sabotáž.

Společnost APC, která získala firmu NetBotz, dodavatele řešení pro monitorování prostředí, modernizuje tyto bezpečnostní produkty, které doplňují architekturu InfraStruXure pro rozvodné skříně, serverové místnosti a rozsáhlá datová centra. NetBotz tuto architekturu vedle nových monitorovacích softwarových funkcí rozšiřuje o možnosti sledování pomocí videa a o sadu senzorů pro sledování prostředí. Mezi tyto produkty patří sledovací zařízení, jako jsou detektory tekutin, senzory částic a kamery citlivé na pohyb, řídící software, přídavný hardware a software i příslušenství.

Řešení otázek fyzické bezpečnosti s použitím NetBotz funguje tak, že instalovaná čidla dohledují prostředí, ve kterém se chráněná zařízení nacházejí. Čidla jsou schopna zaznamenávat videa z instalovaných bezpečnostních kamer, data zahrnující údaje o teplotě, vlhkosti, narušení prostoru, přítomnost škodlivých plynů i chemikálií a řadu dalších potenciálně nebezpečných podmínek. Čidla připojená k zařízením NetBotz poskytují data pro další analýzu a případné reakce.

Nejnověji lze nyní řešení NetBotz Security and Environmental Monitoring integrovat s IP kamerami Pelco od společnosti Schneider Electric. Vyznačuje se snadnější instalací a zlepšenými vlastnostmi. K nim mimo jiné patří vylepšená podpora pro kameru a kabely a podpora napájení po síťovém kabelu. Řešení je škálovatelné a lze ho tedy použít jak v malých místnostech, tak ve velkých datových centrech a velkých podnicích. Díky modulárnímu provedení lze k němu připojit kameru, včetně průmyslové televize.Komentáře