Ekonomická recese může zabezpečení i zlepšit

Fluktuace lidí zabezpečení IT neprospívají. V nynější situaci ale bude možné klíčové zaměstnance snadněji udržet...


Důsledky ekonomické recese na zabezpečení IT systémů jsme zde již popisovali několikrát. Propouštění zaměstnanci se mohou mstít nebo se snaží získat citlivé údaje, které by mohli zpeněžit či jimi zvýšit svoji hodnotu na trhu práce (Finanční krize zvýší riziko od insiderů). Na americkém Computerworldu se ale pokusili se podívat na záležitost i z druhé stránky.

Ze studie (primárně se týkající amerických vládních institucí, ale podobné závěry jistě platí i pro podnikový sektor) vyplynulo, že i přes snahu bezpečnost formalizovat je tato oblast stále závislá na konkrétních odbornících. Fluktuace lidí zabezpečení IT neprospívají. V nynější situaci ale bude možné klíčové zaměstnance snadněji udržet – takový názor alespoň vyslovilo 48 % respondentů v průzkumu realizovaném společností Cisco. Polovina respondentů se ovšem domnívá, že správci IT zabezpečení mají kvůli úsporám problémy odvádět kvalitní práci (to je zase v rozporu s jinými daty, viz článek Finanční krize a recese se investic do zabezpečení IT nedotkne). Někteří navíc vyslovují obavy, že úspory na straně dodavatelů mohou vést až k laxnějšímu záplatování bezpečnostních zranitelností.

Co se týče vládních iniciativ v této oblasti, respondenti se obávají, aby celé úsilí neskončilo jako ekonomický stimul, který by měl přinést nová pracovní místa. Přitom by ale nemělo jít o to sem „nalít“ peníze, zde může IT stejně těžko konkurovat požadavkům velkých bank či třeba automobilek.

Ačkoliv mnohé průzkumy uvádějí jako největší hrozbu „vnitřního nepřítele“, bezpečnostní odborníci v amerických vládních institucích pokládají za výrazně závažnější útoky zvnějšku, zejména ze zahraničí. Zde může být oproti komerční sféře opravdu výraznější rozdíl. Útoky proti sítím vládních institucí jsou podle průzkumu také lépe zorganizované a sofistikovanější než třeba ty, jimž musí čelit provozovatelé internetového bankovnictví.

 Komentáře