Firmy nedostatečně chrání vytištěné informace

Až 56 % pracovníků pravidelně vídá důvěrné dokumenty zanechané na tiskárně.


Společnost Samsung  zveřejnila výsledky celoevropského průzkumu, z něhož vyplývá, že podniky nepřijímají dostatečná opatření k ochraně důvěrných informací ve fázi tisku. Výsledky průzkumu ukazují, že 56 % pracovníků pravidelně vídá důvěrné dokumenty zanechané na tiskárně a více než polovina dotazovaných si není vědoma, že by se v jejich organizaci uplatňovaly nějaké postupy nebo technologie na ochranu samotné tiskové sítě.

Kromě nesprávného chování při ochraně tištěných dokumentů se zde také projevuje nedostatek znalostí o bezpečnostních hrozbách pro IT infrastrukturu, které tiskárny pro organizace představují. Téměř 7 z 10 dotazovaných (69 %) si neuvědomuje, že tiskárny ukládají všechny nedávno tištěné dokumenty na snadno vyjmutelný harddisk, a dvě třetiny (65 %) neví, že síťové tiskárny mohou být napadeny hackerskými útoky podobně jako PC.

„Jednoduchá opatření, jako tisky spouštěné PIN kódem a školení zaměstnanců o správném postupu při tisku, mohou významným způsobem omezit počet dokumentů opomenutých ve výstupních zásobnících tiskáren a ochránit podniky před vážnými trhlinami v zabezpečení,“ uvádí Graham Long, viceprezident divize European Printing Operation u společnosti Samsung Electronics.

Průzkum byl proveden společností Lightspeed Research v osmi evropských zemích v podnicích s více než 50 zaměstnanci.

Z pracovníků v bankovním /finančním sektoru, kde lze nejpravděpodobněji spatřit důvěrné dokumenty, vídají více než dvě třetiny (68 %) respondentů tyto dokumenty ve výstupním zásobníku tiskárny. Zdravotnický sektor dopadl lépe, ale stále více než jedna třetina dotazovaných (34 %) připouští, že nachází osobní údaje pacientů zanechané na tiskárně – včetně zdravotních záznamů (38 %) a laboratorních výsledků (34 %), které nikdy neměli spatřit. Tito respondenti nebyli pouze lékaři a sestry – téměř polovina z nich (44 %) pracuje v marketingových, provozních, finančních a IT odděleních nemocnic.Komentáře