GE zavádí spolehlivější ověření pravosti podpisu

GE Money zavádí technologii elektronického podepisování zvanou SignPad v oblasti splátkového prodeje.


Tato novinka pomůže podle GE výrazně zvýšit spolehlivost ověření pravosti podpisu, a to až o 20 procent. Zvyšuje se tím bezpečnost finančních operací.

„Technologie SignPad umožňuje převést fyzický podpis klienta ve smlouvě do elektronické podoby a značně zrychluje a zjednodušuje proces uzavírání smluv. Zároveň zvyšuje bezpečnost při ověřování pravosti podpisu, protože SignPad zařízení zaznamenávají nejen jeho grafickou část, ale také biometrické informace jako jeho velikost, dynamiku, tlak při podepisování a jeho časovou délku,“ říká Daniel Fárek, projektový manažer GE Money. „Podpis je tak možno jednoznačně ověřit, stejně jako například otisk prstu,“ dodává Daniel Fárek.

SignPady byly implementovány ve spolupráci s dodavateli IBM a Ness Czech a plánuje se i přidání tzv. časového razítka zajištujícího větší průkaznost a bezpečnost celého procesu. GE Money zvažuje použití SignPadů také na bankovních pobočkách GE Money. 

„Rovněž zvažujeme užití této technologie v samoobslužných zónách, kde by si klienti na dotykovém monitoru vyplnili všechny údaje a transakci stvrdili svým podpisem. Ten by byl ověřen proti jeho elektronickému vzoru a v případě rovnosti by byla transakce automaticky provedena,“ uvedl Tomáš Vojtíšek, manažer programu digitalizace procesů.

Technologie SignPad již dnes splňuje podmínky zákona o elektronickém podpisu. Ve druhém čtvrtletí roku 2009 proběhne nezávislý externí audit nového procesu elektronického podepisování. Elektronický podpis by tak měl být bez komplikací uznáván v případných soudních procesech nebo rozhodčích řízeních. Pokud GE Money nabude právní jistotu, že elektronicky podepsané dokumenty mají stejnou váhu jako papírové, začne implementovat strategii „End of Paper“. V rámci ní stvrdí zákazník elektronickým podpisem pouze elektronickou verzi smlouvy. Papírové verze smluv by tak výhledově mohly přestat existovat úplně.

 

 

 Komentáře