Grant na vývoj Minixu


Výzkumníci z Vrije University v Amsterodamu získali z evropských zdrojů 2,5 milionů euro. Grant jim byl udělen proto, aby pokračovali ve vývoji Minixu, systému unixového typu, který je mj. navržen s důrazem na vyšší zabezpečení.

Profesor počítačových věd z Vrije University Andrew Tanenbaum uvedl, že grant je určen na pětiletý projekt a zaplatí se z něj tři výzkumníci a dva programátoři. Měli by se ve své práci zaměřit právě na bezpečnost Minixu. Cílem má být vytvořit takovou verzi operačního systému, který by se ve chvíli, kdy dojde k objevení zranitelnosti, dokázal sám opravit (což zní, pravda, poněkud mlhavě).

 Komentáře