IBM zabezpečuje data ve Fakultní nemocnici Motol

Společnost IBM implementovala ve Fakultní nemocnici v Motole novou technologii pro rychlou a bezpečnou správu velkého objemu dat. Podle IBM jde o první nasazení technologie Grid Medical Archive Solution (GMAS) v Evropě.


 

GMAS zajišťuje bezpečnou a pokročilou správu velkých objemů dat, která jsou denně generována jednotlivými lékařskými přístroji (magnetická rezonance, rentgen, počítačová tomografie...). Tato vyšetření produkují již téměř výlučně digitální data, a to v rozsahu jednotek megabajtů až po desítky gigabajtů z jednoho vyšetření.

 

Předností tohoto systému je podle IBM například pokročilé plánování datových toků mezi datovými úložišti a z toho vyplývající optimální finanční náklady na vlastnictví 1MB dat a vysoké zabezpečení dat pacientů.

Pilotní projekt odstartoval v prosinci 2007 a přešel do ostrého provozu v prosinci 2008. V současné době je plně k dispozici klinikám nemocnice.

 

Technologie GMAS je navržena pro řešenílegislativních a organizačních požadavků, které musí zdravotnická zařízení v současné době splňovat. Jedná se především o požadavek bezpečného uložení a archivaci všech lékařských záznamů o pacientech na základě vyhlášky 385/2006 Sb. po dobu minimálně 10 let.

Zatímco běžné technologie neumožňují obnovu velkého objemu dat v reálném čase, GMAS zajišťuje jejich dostupnost díky komplexnímu systému, který data nezálohuje, ale rozkopírovává v rámci gridu na více míst. Každý soubor je také opatřen elektronickým podpisem, který je periodicky v rámci celého gridu kontrolován, takže v kterémkoli okamžiku systém zná aktuální dostupnost a konzistenci dat. Všechna data se v gridu vyskytují minimálně dvakrát, v řadě případů však i vícekrát. Pokud dojde k výpadku disku, pole, switche, celé serverovny nebo jiných částí infrastruktury, GMAS začne automaticky poskytovat data z těch datových úložišť, která právě v danou chvíli umožňují jejich dostupnost. Důležitá je i funkce automatické obnovy dat například v případě poruchy disku, kdy je po výměně disku obnova provedena automaticky bez nutnosti náročného manuálního postupu.

 Komentáře