Kde antiviry nestačí?

Můžete zaměstnancům zakázat freemaily a vypalování médií, ale máte přehled nad tím, co tisknou? I když v dnešní době probíhá většina komunikace elektronicky, stále je zapotřebí i tištěných smluv...


 

Obzvlášť v dnešní době je pro firmu klíčové, aby byla schopna nabízet spolehlivé služby a ochránit soukromí svých klientů. Každá firma vynakládá na bezpečnost svých dat rok od roku větší část svého rozpočtu vyhrazeného na informační technologie. Největšími investory do bezpečnostního softwaru jsou společnosti z finančního, státního a veřejného sektoru. Společnosti, které zpracovávají velké množství osobních dat svých klientů a občanů.

 

ICT oddělení se zaměřují na posílení antivirové, antispywarové a firewallové ochrany. Tato a jiná opatření chrání před útoky zvenčí. Jak ale chráníte citlivá firemní data a osobní údaje svých klientů uvnitř organizace? Věděli jste, že za většinou zneužitých a ukradených dat nestojí hackeři ani viry, ale právě vaši zaměstnanci?

I když v dnešní moderní době probíhá většina komunikace elektronicky, stále je zapotřebí tištěných smluv, formulářů, výkazů, účetních výsledovek, kartotékových záloh atd. Můžete zaměstnancům zakázat freemaily a vypalování médií, ale máte přehled nad tím, co zaměstnanci tisknou? Jste si jistý, že se nikomu neoprávněnému nemůže dostat do rukou vytištěný dokument s citlivými informacemi dřív, než si ho stihnete vyzvednout na tiskárně?

Pokud si chcete být jisti, že jsou data ve vaší společnosti maximálně ochráněna, začněte používat efektivní tiskové řešení YSoft SafeQ® Crisis Package. SafeQ řešení je nyní cenově dostupné i menším a středním společnostem.

Díky tiskovému řešení YSoft SafeQ® Crisis Package jsou všechny vytištěné, kopírované či skenované stránky zaznamenány na serveru do databáze, odkud je možné kdykoliv vytáhnou základní informace jako např. počet stran, barevnost. Navíc máte k dispozici i náhled první stránky dokumentu.

Zabezpečený tisk je funkcí, která blokuje úlohy poslané do tisku až do doby, než se uživatel autorizuje na tiskovém terminálu u tiskárny. Tiskovou úlohu lze vyzvednout na jakékoliv tiskárně či multifunkčním zařízení vybaveném tiskovým terminálem SafeQ. Uživatel tak má plnou kontrolu nad svými dokumenty.

Více informací najdete na www.tiskovareseni.eu, kde si můžete na on-line kalkulačce spočítat, kolik peněz vám YSoft SafeQ® Crisis Package ušetří a jak rychlá a vysoká je návratnost investice.Komentáře