Laserové tiskárny ohrožují uživatele odpařujícím se tonerem


Profesorka Lidia Morawska z Queensland University of Technology došla ve své studii k závěru, že téměř třetina běžně používaných laserových tiskáren produkuje miniaturní částice, které mohou ohrozit lidské zdraví, protože pronikají hluboko do plic.

Tyto částice jsou vesměs organické polymery, které vznikají kondenzací odpařujícího se toneru. Rizikových částic vzniká logicky tím více, čím vyšší je teplota používaná při tisku, nicméně roli hraje i to, jak rychle se teplota mění. Nakonec se ukázalo, že druhý faktor je ještě důležitější, i některé tiskárny pracujícího při vysoké teplotě, ale s malým gradientem vyšly z testu jako relativně neškodné.

Oblak plynů vzniká nad papírem při tisku a pak opět kondenzuje. Na vzniku částic nebo alespoň kondenzačních jader se zřejmě podílejí i molekuly uvolňované z papíru.

Podle Morawské by mohly její výsledky přispět k tomu, aby výrobci příslušná rizika omezili, především přesnějším řízením teplotních změn.

 

Zdroj: ScienceDaily

 

 Komentáře