McAfee uvádí ePolicy Orchestrator 4.5

Průzkum bezpečnostního sektoru podle McAfee ukazuje, že v sítích velkých podniků se používá řešení až 200 různých dodavatelů zabezpečení IT.


 

Firmy mají složitá prostředí, jejichž údržba znamená velké finanční náklady; optimální není v těchto případech ani míra ochrany. Jednotlivé nástroje nejsou obecně schopné mezi sebou sdílet informace, koordinovat reakce na hrozby a dávat do souvislosti jednotlivé bezpečnostní incidenty.

 

Chtějí-li organizace optimalizovat svou bezpečnostní architekturu, tj. dosáhnout nejvyšší možné úrovně ochrany, snížit míru rizika i své náklady, měly by podle McAfee zvážit čtyři hlavní skutečnosti:

- Integrovaná ochrana napříč jednotlivými systémy a sítěmi zajistí ve své třídě nejlepší vícevrstvou ochranu, koordinovanou a korelovanou napříč různými prostředky ochrany a bezpečnostními senzory.

- Automatizované zajištění shody těsně integrované s lepším ekosystémem zabezpečení posiluje schopnost podniku dosáhnout a udržet shodu s předpisy prostřednictvím přístupu založeného na analýze rizik.

- Inteligentní ochrana před hrozbami v reálném čase přináší detekci založenou na technologii cloud computingu a možnosti distribuce, které pokrývají všech pět primárních vektorů, jimiž se dnes šíří hrozby.

- Otevřená platforma pro správu zabezpečení poskytuje jedinou konzoli pro správu, integruje prostředí, v němž jsou nasazena řešení od více dodavatelů, a zajišťuje úplný (end-to-end) přehled o bezpečnostní situaci.

 

Nová platforma McAfee ePO 4.5 má pomoci splnit právě uvedené čtyři požadavky. Právě vydaná nejnovější verze přináší podle dodavatele vylepšenou škálovatelnost, nové webové rozhraní pro správu, nové workflow a automatizovaný systém, který dále zefektivňuje bezpečnostní operace. Administrátoři mohou pomocí této platformy mj. vyvíjet bezpečnostní politiky, a automatizovat tak ochranu založenou na uživatelských profilech a nikoliv pouze na systému nebo zařízení (to je zvlášť důležité pro možnosti šifrování a filtrování adres URL). Další vlastností je integrace s řešeními HP OpenView a BMC Remedy, která umožňuje automatizovat úlohy workflow a dodat bezpečnost jako transparentní součást IT operací.

 Komentáře