McAfee: rekordní kvartál, ale příjmy v Evropě klesají


Společnost McAfee zveřejnila finanční výsledky za 2. čtvrtletí účetního roku 2009, které skončilo 30. června. 
Příjmy dosáhly rekordní výše 469 milionů dolarů, což v porovnání se stejným obdobím minulého roku představuje nárůst o 18 procent a růst 5 procent  v porovnání s předcházejícím čtvrtletím.  Zisk podle standardu GAAP přepočtený na akcii je 0,18 dolaru.  Zisk přepočtený na akcii při účtování non-GAAP dosáhl rekordní výše  0,60 dolaru, což znamená 15% meziroční nárůst a nárůst o 5% nárůst  v porovnání s předcházejícím čtvrtletím.

 

Podnikový sektor

Příjmy v 2. čtvrtletí roku 2009 vzrostly v meziročním srovnání o 21 procent na rekordní výši 291 milionů dolarů. Společnost uzavřela 424 kontraktů, jejichž výše přesáhla 100 000 dolarů, včetně 57 kontraktů nad 500 000 dolarů a 28 kontraktů v hodnotě přes 1 milion dolarů

Koncoví uživatelé

Příjmy v 2. čtvrtletí roku 2009 vzrostly v meziročním srovnání o 13 procent na rekordní výši 177 milionů dolarů.

 

Výsledky v jednotlivých regionech

Příjmy společnosti McAfee v Severní Americe vzrostly meziročně o 30 procent a dosáhly rekordní výše 265 milionů dolarů. Tyto příjmy činily ve 2. čtvrtletí 2009 57 procent celkových příjmů společnosti – před rokem byl tento podíl 51 procent.  

Příjmy uváděné v dolarech v oblasti EMEA (Evropa, Blízkých východ, Afrika) poklesly meziročně o 2 procenta. Ve východní Asii byl nárůst příjmů 18 procent, v Japonsku 20 procent a v Latinské Americe 36 procent.  Komentáře