Množství citlivých informací roste

Podle prognózy společnosti IDC bude v roce 2011 existovat celosvětově desetinásobné množství digitálních dat oproti roku 2006. Zároveň bude narůstat podíl citlivých informací.


Spolu s nárůstem informací vyžadujících dlouhodobé uchování budou výsledkem stále vyšší nároky na správu dokumentů ve firmách.

IDC ve své zprávě „An Updated Forecast of Worldwide Information Growth Through 20111“ uvádí, že v roce 2011 bude existovat desetkrát více digitálních dat než v roce 2006. Objem digitálních dat se při současném růstu zdvojnásobí každých 18 měsíců2. 70 % z tohoto množství bude v roce 2011 tvořeno, zachyceno či kopírováno jednotlivými uživateli, za 85 % ale budou přesto zodpovědné firmy. Tím se ještě zvýší podíl dat, která budou vznikat mimo datová centra firem či firmy samotné, a přesto za ně společnosti ponesou zodpovědnost a budou je muset zabezpečit.

Axel Luedemann, Enterprise Solution Consultant, HP Imaging and Printing Group, EMEA, k prognóze z hlediska vnitrofiremního toku dokumentů dodává: „Další komplikací je, že zdroje dat a mechanismy přenosu se neustále vyvíjejí v závislosti na obchodních postupech, požadavcích zákazníků, nových technologiích. Dnes můžeme například konstatovat, že nejběžnějším zdrojem dat jsou webové aplikace, které pracují s nestrukturovanými daty, jako jsou obrázky, mapy apod. Tato data pak lze tisknout třeba na sdílených kancelářských multifunkčních tiskárnách - ale i na vysoce zabezpečených tiskárnách vyžadujících identifikaci uživatele.“

 

 

 Komentáře