Mobily komunikující v případě katastrofy bez sítě

Mobilní telefony by mohly v případě havárie šířit poplach a předávat potřebné informace i přímo z telefonu na telefon. Takový způsob má tu výhodu, že by se mohl uplatnit i v případě, že by například po nějaké přírodní katastrofě byla značná část operátorovy sítě vyřazena z provozu.


Technologii se právě pokouší si nechat patentovat společnost Motorola. Výhodou by mělo být, že v případě třeba teroristického útoku plánuje státní správa a místní úřady dosud obyvatele varovat především pomocí televizního a rozhlasového vysílání. To ale vyžaduje, aby přijímače byly zapnuté a lidé byli doma, kde by je měli k dispozici. Naopak využití sítě mobilních telefonů se za současného stavu technologie zdá být podstatně praktičtější.

Základní myšlenka patentu Motoroly spočívá v dodávce mobilů s předinstalovaným klientem speciální P2P sítě – buď zcela vyhrazené, nebo takové, nad níž by úřady mohly převzít kontrolu. V případě pohromy by pak potřebné informace přeskakovaly mezi zařízeními (předpokládá se přitom jejich vysoká hustota) bez nutnosti funkčnosti další infrastruktury.

 

Zdroj: New Scientist

 

Poznámky:

- konkrétní technologické řešení zdroj neuvádí, dnes komunikace tohoto typu mezi zařízeními probíhá hlavně přes rozhraní Bluetooth nebo Wi-Fi

- tento postup by se dal využít možná i obráceně, pro posílání žádosti o pomoc z mobilu mimo dosah sítě v postižené oblasti; mít tato rozhraní neustále povolená ale současně představuje bezpečnostní riziko (viz např. článek Červi šířící se přes Bluetooth jsou jako chřipkové viry)

- jak je to se stíněním přenosu přes tato rozhraní v krizových situacích?

- integrace technologie se systémy pro určení polohy?Komentáře