Nová verze AuditPro proti neautorizovaným zásahům

Společnost truconneXion uvedla na trh novou verzi softwaru AuditPro, který zabraňuje šíření pirátského softwaru ve firmě a pomáhá efektivně hospodařit se softwarem a hardwarem.


AuditPro ve verzi 5.5 pomáhá zamezit neautorizovaným instalacím softwaru a nově upozorňuje i na manipulaci s hardwarem – demontáže či svévolné instalace počítačových komponent a podobně.

Mezi další inovace AuditPro 5.5 patří podle dodavatele zjednodušení přípravy přehledů dokumentujících stav firemního IT, detekce souběžného používání počítačových programů, rozlišení úrovní přístupu do jednotlivých částí programu pro různé skupiny uživatelů nebo vedení skladu spotřebního materiálu.

Instalaci do počítačové sítě a užívání programu usnadňuje uživateli průvodce a nápověda – takzvaný AuditPro Asistent. Pro rychlou kontextovou nápovědu slouží Baloon tipy.

Celosvětovým trendem ve vývoji softwaru je zjednodušování procesů. Času je stále méně, požadavky na kvalitu a výkon rostou. „Novou verzi AuditPro jsme se proto rozhodli neobohacovat o stovky nových funkcí, ale urychlit cestu k výslednému požadovanému efektu – mít pevně pod kontrolou firemní IT a náklady na jeho provoz. Nová verze tento požadavek řeší velmi efektivně,“ uvedl Robert Kleiner, ředitel pro strategický rozvoj společnosti truconneXion.

Nová verze bude oficiálně uvolněna k 1. červnu 2009. Zákazníci, kteří mají platnou licenci AuditPro update, získají novou verzi zdarma.

 Komentáře