Pirátství: manažeři se obávají udání bývalých zaměstnanců

Policejní prohlídka může citelně zasáhnout chod celé firmy, a to i v případě, že se softwarového pirátství nedopouští.


 

Hospodářská krize má vliv na množství udání kvůli užívání nelegálních počítačových programů, která na management firem podávají propuštění zaměstnanci. Počet manažerů firem, kteří se kontroly na základě udání obávají, narostl v prvním čtvrtletí tohoto roku o celých 27 procent. Alespoň dle společnosti TruconneXion.

 

„Rapidně narůstá počet zaměstnanců, kteří vyhrožují udáním kvůli nelegálnímu užívání počítačových programů. Vyplývá to z průzkumu mezi klienty, kteří si pořizují náš auditovací nástroj zabraňující šíření nelegálního softwaru ve firmách,“ řekl Robert Kleiner, člen představenstva firmy truconneXion, výrobce auditovacího softwaru AuditPro.

V prvním čtvrtletí tohoto roku narostl o 27 procent počet manažerů, kteří chtějí riziko udání snížit pravidelnými automatickými kontrolami softwaru instalovaného ve firemních počítačích. „Obavy z policejní prohlídky na základě udání zaměstnance (36 %) výrazně převyšují obavy z ohrožení bezpečnosti počítačové sítě (12 %). V meziročním srovnání obavy z pirátských aktivit zaměstnanců vzrostly o 11 procentních bodů. Dokonce převýšily tradičně nejčastější důvod pro audity počítačů – úsporu financí (33 %),“ vyjmenoval Robert Kleiner klíčové závěry meziročního srovnání důvodů pravidelného auditování počítačové sítě. V oblasti pirátských aktivit zaměstnanců se manažeři nejvíce obávají udání zaměstnanců (58 %) a stahování nelegálního softwaru (31 %), vyplývá z analýzy firmy truconneXion.

Policejní prohlídka může citelně zasáhnout chod celé firmy, a to i v případě, že se softwarového pirátství nedopouští. Firma musí policii prokázat, že nalezený software užívá v souladu s licenčními podmínkami a že software získala legální cestou. „Musí shromáždit všechny doklady o legálním nabytí nalezeného softwaru, což bez speciální evidence může být časově velmi náročné. Pokud firma není na tuto situaci předem připravena, administrativa spojená s vyšetřováním ji může paralyzovat na celé týdny,“ vysvětlil Robert Kleiner. V průběhu kontroly navíc nelze na počítačích vůbec pracovat a v případě potřeby může policie některé počítače odvézt k přezkoumání.Komentáře