Specialistům na IT bezpečnost propouštění nehrozí

Americký Computerworld cituje výzkum společností Sans Institute a Foote Partners, podle kterého jsou i za současné ekonomické krize odborníci na IT bezpečnost – v bezpečí.


Právě zabezpečení je jedním z oborů IT, kde většina firem neplánuje žádné úspory. Proti tomu působí negativní publicita v případě úniků dat, rostoucí požadavky na zajištění shody s předpisy, zavádění bezdrátových technologií a virtualizace; v obou těchto případech je zajištění bezpečnosti deklarováno jako priorita.

Výsledky Sans jsou založeny na průzkumu ve velkých firmách (alespoň podle tuzemských měřítek) mezi 10 000 a 40 000 zaměstnanci. Snížení počtu zaměstnanců v oddělení IT zabezpečení plánuje méně než 3 % z dotazovaných, více než polovina ovšem nehodlá nové lidi ani přijímat. 40 % z dotazovaných IT specialistů si vydělalo více než 100 000 dolarů ročně. Nejžádanější jsou odborníci na detekci vniknutí, penetrační testování a forenzní analýzy. Stoupá ovšem počet zaměstnavatelů, kteří vyžadují nejen profesní životopis, ale i doklad o odbornosti v podobě řady certifikátů.

 

Zdroj: Computerworld.com

 

 Komentáře