Správa zabezpečení od CA


Společnost CA představila tři produkty, které mají zvýšit možnosti správy zabezpečení.

Nové řešení Enterprise Log Manager podle dodavatele maximalizuje hodnotu IT komplexní správou datových záznamů. Ta zajišťuje vyšší zabezpečení a sladění napříč systémy a náklady minimalizuje automatizací a vyšším výkonem. Řešení sbírá, spravuje a archivuje data ze systémů, jako jsou firewally, operační systémy, aplikace a další. Jejich společné vyhodnocení zjednoduší správu informací o zabezpečení (Security Information Management; SIM), pomohou potvrdit shodu s předpisy a podporují požadovanou úroveň zabezpečení.

CA Data Loss Prevention (DLP) navazuje na akvizici společnosti Orchestria, kterou CA uskutečnila v lednu 2009. Podle CA maximalizuje hodnotu IT zlepšenou ochranou dat a náklady minimalizuje stávající správou identit a přístupu (IAM), kódováním a systémy správy záznamů.

Plánovaná rozšíření řešení CA Role & Compliance Manager navazují na akvizici společnosti Eurekify, kterou CA uskutečnila v listopadu 2008. Podle CA maximalizují hodnotu IT zlepšenou správou životního cyklu identit.

 Komentáře