Středozemní moře slabým místem Internetu

Proč je neuralgickým místem současné telekomunikační infrastruktury právě Středozemní moře? Mohou za selhání podmořských kabelů teroristé, kolize s loděmi nebo zemětřesení?


 

New Scientist přinesl zajímavý text popisující několik selhání podmořských kabelů, k nimž v posledních letech došlo ve Středozemním moři. Tímto tématem jsme se na Security Worldu již zabývali.


Viz články

Selhání kabelů ve Středozemním moři odřízlo Evropu a Asii 

Krátce po sobě byly přerušeny hned tři podmořské optické kabely

Otázkou je, proč je neuralgickým místem současné telekomunikační infrastruktury právě Středozemní moře (což se netýká jen internetového přenosu, ale i dalších telekomunikačních služeb; a navíc to postihuje nejenom severní Afriku přímo spojenou s Evropou, ale i další státy Blízkého východu a problém zasahuje až do Indie).

U posledních poruch neexistují důvody svádět je na teroristický útok. Za příčinu se často pokládá poškození lodí, vyšetřování selhání z loňského roku ale podle egyptských úřadu tento závěr nepotvrdily. V době poškození je v inkriminovaném místě údajně prostě žádná loď nepohybovala.

Další možností jsou podmořské sesuvy, ani zde však neexistuje vazba mezi poškozeními kabelů a záznamy o podmořských zemětřeseních. Faktem ovšem je, že při minulých haváriích byla tato vazba celkem průkazná a Středomoří je opravdu tektonicky aktivní, byť velkých zemětřesení je i v této oblasti málo. Jako nejpravděpodobnější vysvětlení se tedy zdá, že poškození působí drobná zemětřesení, která jinak nejsou ani zaznamenána – například s hodnotou Richterovy škály asi 5,5.

Státům, kterých se tyto problémy týkají, působí každopádně výpadky značné ekonomické škody. V roce 2005 studie švýcarských ekonomů vedla k závěru, že výpadek Internetu v zemi (ovšem míněno totální, k tomu při přerušení jednoho kabelu nedojde) způsobí za pouhý týden škody ve výši 1 % ročního HDP.

Jaké jsou možnosti ochrany? Pokládat podmořské kabely tak, aby byly chráněné proti kotvám (tj. hlouběji do mořského dna) by mělo smysl ale pouze za předpokladu, že by za selhání mohly kolize s plavidly, proti podmořským zemětřesením to příliš nepomůže. Jinou možností je propojit Evropu, Blízký východ a severní Afriku ve větší míře pozemními spoji, takový projekt se ovšem potýká i s politickými překážkami.

Další variantou, k níž se zřejmě schyluje, je prostě množství podmořských spojů znásobit. Tak 7 podmořských kabelů mezi Čínou a Tchajwanem zachránilo situaci, když v roce 2006 zemětřesení poškodilo hned 6 z nich. Společnost Flag Telecom, která provozuje většinu příslušných spojů, bude proto zřejmě nějak podobně postupovat i ve Středomoří.

Jiným aspektem problému je samozřejmě vlastní povaha síťové infrastruktury; sítě některých typů výpadky několika spojnic dokáží relativně bez problémů vybalancovat – to se má údajně týkat např. kabelů v Atlantiku, kde také občas dochází k poškození, ale uživatelé to obvykle ani nezaznamenají. Záleží na tom, jaký podíl provozu připadá na největší uzly...


Zdroj: New ScientistKomentáře