Strach o bezpečnost brání mobilním operátorům zavádět nové služby

Podle studie Mobile Security Report polovina z výrobců mobilních zařízení uvedla, že museli řešit infekce malwaru, spam, problémy s aplikacemi třetích stran nebo incidenty způsobující potíže s kapacitou sítí.


McAfee zveřejnila výsledky průzkumu, které ukazují, že výrobci mobilních zařízení se nejen stále více setkávají s problémy zabezpečení, ale také musí věnovat stále více času i finančních prostředků na obnovu svých služeb po bezpečnostních incidentech.

  • Obavy ze zabezpečení funkcí mobilních zařízení jsou vysoké. 81 % výrobců se obává zabezpečení mobilních plateb, 69 % není přesvědčeno o bezpečnosti instalovaných aplikací a 66 % má obavu z připojení zařízení přes WiFi nebo rozhraní Bluetooth.
  • Tři čtvrtiny (75 %) dotázaných souhlasí, že náklady na zabezpečení by měli nést operátoři a výrobci a pouze 12 % si myslí, že by se na tomto procesu měli podílet samotní uživatelé. 69 % výrobců se domnívá, že nejefektivnější cestou je integrovat zabezpečení přímo do zařízení.

I přes snahu výrobců rizika zabezpečení mobilních technologií omezit se ukazuje, že tyto problémy rostou, stávají se stále různorodější a sofistikovanější. Množství incidentů se zvyšuje ve všech kategoriích, ať už jde o zneužití, která omezují funkčnost zařízení, soukromí uživatelů nebo dokonce vlastní kapacitu sítí a služeb. Narostlo také množství problémů s aplikacemi třetích stran.

Komplexní bezpečnostní hrozby působí výrobcům mobilních zařízení nejen okamžité náklady, ale v dlouhodobějším časovém horizontu také ohrožují jejich pověst. Bezpečnostní rizika ohrožují vývoj nových služeb a funkcí, které by měly generovat budoucí příjmy.

Podrobnější informace jsou k dispozici přímo ve studii  McAfee Mobile Security Report 2009.Komentáře