Symantec měl rekordní roční příjmy, ale propadl se do ztráty

Společnost Symantec oznámila výsledky za svůj čtvrtý fiskální kvartál a fiskální rok 2009, který skončil 3. dubna 2009.


Společnost Symantec oznámila výsledky za svůj čtvrtý fiskální kvartál a fiskální rok 2009, který skončil 3. dubna 2009. Výnos podle standardu GAAP za čtvrtý kvartál fiskálního roku činil 1,47 mld. dolarů. Non-GAAP výnos činil 1,49 mld. dolarů, což je pokles o 4 % (zvýšení o 2 % při započtení kurzových rozdílů) oproti srovnatelnému období loňského roku. Za fiskální rok činil výnos podle GAAP 6,15 mld. dolarů a non-GAAP výnos dosáhl 6,2 mld. USD. Non-GAAP výnos za fiskální rok 2009 vzrostl o 5 % (4 % při započtení kurzových rozdílů) oproti výnosu za fiskální rok 2008, který činil 5,94 mld. dolarů.

„Naše přetrvávající zaměření na omezování nákladů nám umožnilo dosáhnout lepšího než očekávaného zisku na akcii,“ řekl James Beer, chief financial officer, společnost Symantec. „V náročném ekonomickém prostředí jsme dosáhli značné hotovosti z provozní činnosti.“

Výsledky podle obecně uznávaných účetních zásad: Provozní ztráta podle GAAP za čtvrtý fiskální kvartál činila 192 mil. dolarů, zatímco za stejný kvartál loňského roku činil provozní zisk 213 mil. dolarů. Čistá ztráta podle GAAP za čtvrtý fiskální kvartál činila 249 mil. dolarů, zatímco za stejný kvartál loňského roku činil čistý zisk 186 mil. dolarů.

Za fiskální rok 2009 společnost Symantec vykázala provozní ztrátu podle GAAP ve výši 6,5 mld. dolarů, zatímco za fiskální rok 2008 vykázala provozní zisk ve výši 602 mil. dolarů.

Segment správy úložišť a serverů představoval v tomto kvartálu 36 % celkového non-GAAP výnosu společnosti Symantec a meziročně poklesl o 4 % (vzrostl o 1 % při započtení kurzových rozdílů). Spotřebitelský segment představoval 30 % celkového non-GAAP výnosu společnosti a meziročně poklesl o 1 % (vzrostl o 4 % při započtení kurzových rozdílů). Segment zabezpečení a souladu představoval 25 % celkového non-GAAP výnosu společnosti a meziročně poklesl o 14 % (poklesl o 9 % při započtení kurzových rozdílů). Služby představovaly 9 % celkového non-GAAP výnosu společnosti a meziročně vzrostly o 27 % (vzrostly o 41 % při započtení kurzových rozdílů).Komentáře