Symantec nabízí správu zálohování a obnovení


Symantec uvádí služby pro správu zálohování. Prostřednictvím těchto služeb zajišťováno řízení operací zálohování a obnovení.

Organizace podle Symantecu musejí chránit stále více platforem, aplikací, serverů, virtuálních počítačů a databází. Při externím vykonávání jednotlivých funkcí IT, například zálohování a obnovení, je zajištěna nepřetržitá dostupnost a pracovníci IT se mohou zaměřit na jiné než běžné provozní úkoly.

Služby pro správu zálohování pomáhají zákazníkům dlouhodobě spravovat jejich prostředí Symantec NetBackup. Služby řídí místní manažer, který dohlíží na každodenní operace a jednou za měsíc zákazníkům poskytuje komplexní hodnocení.

 „V současném ekonomickém klimatu mnoho organizací zvažuje, které funkce je možné předat externím poskytovatelům,“ řekl Adam Couture, hlavní analytik společnosti Gartner. „Stropy kapitálových výdajů a pozastavení přijímání nových zaměstnanců jsou běžným jevem, takže oddělení IT budou muset rozhodnout, které funkce jsou důležité pro činnost organizace a které může efektivněji zvládat externí poskytovatel služeb.“
 
Symantec v rámci služeb inzeruje zvýšený výkon zálohování a obnovení, lepší výsledky auditu a důslednější soulad s předpisy. Při externím vykonávání úloh jsou také zajištěny předvídatelné náklady na tyto operace.
 
Služby správy zálohování Symantecu jsou již k dispozici. Cena je dána měsíčním poplatkem za každý spravovaný server.Komentáře